Archief

Scalda van start in nieuwe schooljaar

De fusie was al enige tijd een feit en inmiddels is ook de naam van de twee ROC's in Zeeland bekend. Met de naam ‘Scalda' en een nieuw logo gaan ROC Westerschelde en ROC Zeeland straks het komende schooljaar in.

Het College van Bestuur van de ROC's heeft voor de naam Scalda gekozen vanwege de link met Zeeland. De naam betekent niets meer of minder dan Schelde; de rivier die met twee mondingen (de Westerschelde en de Oosterschelde) bepalend is voor de geografie van de Zeeuwse delta. Eeuwen geleden werd de rivier ‘Scaldis', ‘Scaldia' of ‘Scalda' genoemd en werd Zeeland aangeduid als ‘Scaldemariland'.

“Er werd de afgelopen jaren al volop samengewerkt door deze twee ROC's. Toch bestonden er in cultuur, aanpak en focus verschillen.”

Joop Maas (BOOM Communicatie)

BOOM Communicatie werd gevraagd de visuele vertaling te verzorgen van deze naam. Hierbij werd aangesloten op het merkbepalingstraject dat BOOM in de eerste maanden van de fusie heeft uitgevoerd. Joop Maas, adviseur bij BOOM: “Er werd de afgelopen jaren al volop samengewerkt door deze twee ROC's. Toch bestonden er in cultuur, aanpak en focus verschillen. Als je vanuit zo'n situatie samengaat, vinden wij het van groot belang die verschillen uit te spreken en daarna op zoek te gaan naar de verbindende elementen die relevant moeten zijn in de toekomst”.

[carousel]/sites/default/files/upload/images/Scalda_Inzet1.jpg,/sites/default/files/upload/images/Scalda_Inzet2.jpg,/sites/default/files/upload/images/Scalda_Inzet3.jpg[/carousel]

De bevindingen uit het merkbepalingstraject geven de komende jaren richting aan het handelen en communiceren van de nieuwe Scalda-organisatie. Ze leverden ook de input voor een gerichte grafische vertaling van de nieuwe naam. In het logo spelen sprankelende, warme, positieve kleuren een voorname rol. De kleuren roepen associaties op met de oranje zon die in het weidse Zeeuwse landschap vaak zo prominent te zien is. De twee symbolen die in het beeldmerk zijn verwerkt, zijn grafische weergaven van schelpkleppen, die gedraaid op elkaar zijn gelegd. Hierdoor ontstaat een vorm waarin een letter ‘S' is te onderscheiden. Aan de onderzijde van de typografie is als het ware een golvende beweging waar te nemen, die refereert aan de naamgever van de nieuwe organisatie: de Schelde.

Per 1 augustus 2012 nemen de ROC's het logo in gebruik en gaan ze de nieuwe naam voeren.