Archief

Skechers maakt stappen

Het Amerikaanse schoenenmerk Skechers maakt een explosieve groei door. Wereldwijd is Skechers inmiddels het tweede schoenenmerk qua verkopen. In Nederland en België wint het merk ook snel terrein. Met meer dan 3.000 schoenmodellen – zowel lifestyle als sport en voor zowel mannen, vrouwen als kinderen – heeft Skechers een grote commerciële verkoopkracht. De schoenhandel erkent dat. Dat resulteert in een forse klanttoename. Voor Skechers Benelux is het een uitdaging om de identiteit en meerwaarde van het brede merk duidelijk en consistent te communiceren. Zowel intern als naar de steeds groter wordende groep B2B-partners. Met dat doel voor ogen voert BOOM Communicatie momenteel een positioneringstraject uit, gericht op de lokale interne organisatie en B2B.

Identiteit van de organisatie

Uit het feit dat Skechers een snelle groei doormaakt, blijkt dat het Amerikaanse merk meerwaarde biedt. Welke merkspecifieke kenmerken daar bepalend in zijn voor België en Nederland, is nog onvoldoende helder. Tegelijkertijd stelt de groei de organisatie voor een uitdaging. Internal branding en externe communicatie moeten gestuurd worden. Daarvoor is een heldere identiteitsbepaling noodzakelijk. Wat zit in het DNA en wat is de specifieke kracht van de organisatie Skechers Benelux? Hoe zet het bedrijf die kracht om in resultaat en hoe is dit te bewijzen? En op welke aspecten van de communicatie dient Skechers zich te versterken? Met een integraal positioneringstraject biedt BOOM Communicatie antwoord op onder meer deze vragen.

Aanpak

“De eigen identiteit kennen; daar gaat het om”, vertelt Hans van den Boom, als strategisch adviseur betrokken bij het positioneringstraject. “Een inside-out-aanpak is essentieel om een merk krachtig en effectief uit te dragen”. Met de door BOOM Communicatie ontwikkelde JEI-methodiek wordt de identiteit van Skechers op integrale wijze vastgesteld. De identiteitsbepaling en de positionering worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het management van Skechers. Van den Boom: “Maar we benaderen het vraagstuk vanzelfsprekend vanuit een breder perspectief. We gaan op zoek naar de ware identiteit van de organisatie. Daarvoor bevragen we de B2B-partners van Skechers. Hoe kijkt de tussenhandel naar hen? Natuurlijk doen we ook onderzoek onder de medewerkers in de organisatie. Zo krijgen we een compleet beeld”.

Draagvlak

De integrale aanpak resulteert straks in een positionering met duidelijke aanbevelingen voor het communiceren en handelen van Skechers Benelux. Van den Boom. “Als de medewerkers zich herkennen in het verhaal van Skechers, dan kunnen ze de merkbelofte ook daadwerkelijk waarmaken. En dat is belangrijk, want maar liefst 80% van het imago van een merk wordt bepaald door gedrag, besluiten en handelingen van een organisatie”.