Archief

Slimme en wervende jongerencommunicatie

Voor wie werken en leren in de elektrotechniek wil combineren, is een leerwerkplaats bij Paree B.V. een slimme keuze. Een leerwerkplaats bij Paree betekent opgeleid worden en werken in een interessante en uitdagende omgeving, veel ervaring opdoen, een vakman worden en dat alles onder goede arbeidsomstandigheden.

Dat Paree daadwerkelijk wat te bieden heeft, blijkt uit de erkenning die de onderneming ten deel valt: Paree ontving van kenniscentrum Kenteq afgelopen jaar het erepredicaat ‘Beste Leerbedrijf van Nederland'. Een prestigieuze erkenning waaruit blijkt dat jongeren die werken en leren willen combineren er goed aan doen om voor Paree te kiezen.

Om de voordelen van een leerwerkplaats bij Paree onder de aandacht van de doelgroep te brengen, schakelde Paree BOOM Communicatie in. Een erepredicaat is namelijk een bijzondere erkenning voor behaalde resultaten, maar biedt geen garantie dat je als organisatie ook jongeren weet te werven.

Communicatie met jongeren vraagt om een op de doelgroep afgestemde aanpak. Freek van Kol, hoofd financiën & organisatie bij Paree geeft aan dat de aansluiting met jongeren belangrijk is: “Paree heeft niet alleen nu, maar ook in de toekomst behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Om in onze toekomstige behoefte te kunnen voorzien is het noodzakelijk om te investeren in het opleiden van jonge mensen. In dat kader is de door Boom Communicatie ontwikkelde communicatie, een folder en diverse korte films, bedoeld om jongeren attent te maken op de mogelijkheden die Paree hen te bieden heeft”.

 

BètaMentality
BOOM Communicatie ontwikkelde op basis van het BètaMentality-model basiscontent die Paree kan benutten in haar communicatiemiddelen en bestaande communicatieactiviteiten. Het BètaMentality-model deelt jongeren voor wat betreft hun houding ten opzichte van techniek in binnen vier milieus. BOOM ontwikkelde op basis van deze inzichten basisteksten en diverse authentieke testimonials in woord, beeld en video waarbij jonge medewerkers vertellen over het werken bij Paree. Deze content is zodanig opgezet dat deze is afgestemd op jongeren uit de kansrijke bètamilieus.

BOOM-adviseur David Westveer zegt dat drie van de vier bèta milieus kansrijk zijn voor werving: “Het betreft hier ten eerste de ‘concrete bèta's', een groep die intrinsiek is gemotiveerd voor techniek. De tweede kansrijke groep is de groep ‘carrièrebèta's', dit zijn jongeren die extrinsiek zijn te motiveren voor techniek. Status en carrièrekansen zijn voor hen bijvoorbeeld een belangrijk keuzeargument. De derde groep is de groep ‘geïnteresseerde/mensgerichte generalisten'. Deze laatste groep wil zich ontplooien, mensen helpen en van nut zijn voor de maatschappij”.

Aansprekend
Westveer geeft aan dat het bij de werving van jongeren in de technieksector belangrijk is om elke groep te bedienen. “De thema's die per groep relevant zijn, moeten in de wervingsactiviteiten aan bod komen. Anders is de kans reëel dat slechts een beperkt deel van de doelgroep wordt aangesproken. Dit verschijnsel zien we vaak bij de werving binnen de techniek. Door in de communicatie het vakmanschap centraal te stellen, worden in de praktijk slechts concrete bèta's aangesproken. Dat is een gemiste kans.”

Jongeren centraal
“Bij Paree zijn er jonge werknemers centraal gesteld in de ontwikkelde communicatiemiddelen. Op deze manier kunnen jongeren zich identificeren met het werken bij Paree. De testimonials zijn authentiek en eerlijk. Jongeren vinden dat belangrijk om te zien. Door ook de thema's aan bod te laten komen die bepaald zijn uit het BètaMentality-model, weet Paree nu een grote groep jongeren aan te spreken”, aldus Westveer.