Archief

Sluit de deal met social media

Social selling, oftewel het gebruik van social media in het salesproces, levert een significante bijdrage aan het behalen van salesdoelstellingen. Bijna driekwart van de ‘social' salesmedewerkers presteert beter dan hun vakgenoten die geen social media gebruiken. Zij overtreffen hun salesquotum 23 procent vaker. Social media worden vooral ingezet om te netwerken, onderzoek te doen en prospects te benaderen.

Het Amerikaanse adviesbureau A Sales Guy Consulting bevroeg 511 salesmedewerkers, voornamelijk uit de business-to-businessbranche (b2b), naar hun ervaring met social selling. Ruim 60% van hen kijkt op tegen een jaarlijks quotum van minstens 500.000 dollar. Bijna 80% gebruikt social media om salesdoelstellingen te behalen. LinkedIn is het meest gebruikte platform voor social selling, gevolgd door Twitter en Facebook.

Ruim de helft van de respondenten van het onderzoek kan minstens één gesloten deal direct terugvoeren naar de inzet van social media. Voor ruim 40% geldt dit voor meerdere deals. Dit terwijl precies de helft van de salesmedewerkers aangeeft minder dan 10 procent van hun tijd te besteden aan social media. Driekwart van hen zegt geen formele training in het effectieve gebruik van social media te hebben gehad.

Geen overbodige luxe
Volgens Riona Dietvorst, account executive bij BOOM Communicatie, toont het onderzoek aan dat de inzet van social media ook op het gebied van b2b-sales loont: “Binnen de b2b-branche heerst nog scepsis over het nut van social media, vooral wat betreft de ‘return on investment'. Men vraagt zich terecht af wat de investeringen opleveren. Deze studie laat zien dat aandacht voor social media met een relatief geringe investering in tijd daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren en zelfs het overtreffen van salesdoelstellingen. Professionele social media-trainingen, zoals aangeboden door BOOM, zijn dus geen overbodige luxe”.

Geraadpleegde bron: asalesguyconsulting.com.