Archief

Sportiever door communicatie

Alhoewel veel sporters uiterst positief gedrag vertonen, zijn er ook minder fraaie voorbeelden. Etten-Leur springt er landelijk niet positief of negatief uit, maar toch hebben de gezamenlijke sportverenigingen en de gemeente besloten initiatief te tonen. Vanaf dit weekend communiceren ze gezamenlijk drie basisvragen: Moedig jij positief aan? Ga jij respectvol met iemand om? Ben jij betrokken? De vragen zetten aan tot discussie en aanpassing van ongewenst gedrag.

Tijdens het Sportgala van zaterdagavond 20 februari in De Nobelaer is de campagne ‘Sportief Etten-Leur' van start gegaan. Na een confronterende voorstelling van Theater de Josjes, werd de campagne spectaculair onthuld. Het initiatief voor de campagne komt eigenlijk van voetbalvereniging Unitas. Deze vereniging wilde wangedrag binnen de eigen club aanpakken en heeft hiervoor de hulp van de gemeente Etten-Leur ingeschakeld. Uiteindelijk zijn in het najaar van 2009 alle sportverenigingen in Etten-Leur benaderd om gezamenlijk op te trekken.

Niet alleen asociaal gedrag zoals pesterijen, scheldende ouders of teveel alcohol worden bespreekbaar gemaakt, maar ook betrokkenheid bij je vereniging, netjes omgaan met spullen van anderen en positief aanmoedigen zijn onderwerpen van de campagne. Peter van Dorst, adviseur Sport van de gemeente Etten-Leur. “Met de campagne ‘Sportief' hebben de sportverenigingen zelf drie algemene gedragsregels opgesteld die voor alle clubs van toepassing zijn. Daarnaast zijn de clubs uiteraard vrij om hier nog gedragsregels aan toe te voegen. We vinden het echter belangrijk dat we eenheid uitstralen in Etten-Leur en dat iedereen dezelfde waarden en normen naleeft. Er zijn verschillende items ontwikkeld die voor alle deelnemende sportverenigingen beschikbaar zijn. Via vlaggen, bierviltjes, posters en kaartjes brengen en houden we deze campagne onder de aandacht.”

Op zaterdag 27 februari plaatst wethouder Schouw het eerste gedragsregelbord bij voetbalvereniging Unitas. Aan alle sportverenigingen die bij de campagne betrokken zijn, wordt vervolgens een dergelijk bord beschikbaar gesteld. De gemeente Etten-Leur is uiterst tevreden met de kick-off van de campagne. “In het traject is het uiteraard lastig zoveel sportverenigingen achter één werkwijze en één plaatje te krijgen. Er waren na het besluit vanuit sommigen ook echt nog wel twijfels. Na de kick-off waren al die twijfels weg. De complete campagne is precies zoals we gehoopt hadden!”, aldus Peter van Dorst.