Archief

Stemmen voor het waterschap

Het waterschap zorgt dat u droge voeten houdt, dat plattelandswegen en fietspaden worden aangelegd en dat de dijken en duinen in de gaten worden gehouden, ook als het stormt. Hoe de taken worden uitgevoerd en waar de accenten komen te liggen, wordt bepaald door het waterschapsbestuur.

Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van uw waterschap zit. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om water in uw omgeving.

Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar: van 2009 tot en met 2012. Eind 2012 zijn er dan weer nieuwe verkiezingen. De verkiezingen vinden plaats via de post. Iedereen krijgt een stembiljet toegezonden dat ingevuld geretourneerd kan worden aan het waterschap. De verkiezingen starten vandaag en lopen tot en met 25 november 2008 tot 12.00 uur.

Voor waterschap Zeeuwse Eilanden heeft BOOM® Creatie en Communicatie een verkiezingkrant gerealiseerd die binnen het werkgebied van dit waterschap aan iedereen wordt verstrekt. De krant geeft een toelichting op de werkzaamheden van het waterschap en op welke manier de verkiezingen daarop van invloed zijn.

Meer informatie: www.waterschapsverkiezingen.nl.