Archief

Strategie social media van belang

Zes van de tien ondernemers in Zuidwest-Nederland zet social media voornamelijk in om het eigen merk, product of dienst te promoten. Slechts een kwart gebruikt deze media om actief het gesprek met klanten aan te gaan.

In samenwerking met Multiscope en weblog Dutchcowboys heeft de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onderzoek verricht naar het zakelijk gebruik van social media in Zuidwest-Nederland. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het gebruik gelijk ligt aan het landelijke gemiddelde, dat gemeten is door de Kamer van Koophandel in maart 2011.

Resultaten
Slechts een kwart van de ondernemers in Zuidwest-Nederland heeft een strategie op gebied van social media geformuleerd. Daarnaast willen organisaties nog niet veel tijd en geld besteden aan deze media. Acht van de tien ondernemers geeft aan er geen budget of maximaal € 2.500,- voor over te hebben. De respondenten geven aan een half uur tot twee uur per week gebruik te maken van social media. Ondernemers die nog niet bezig zijn met social media geven aan dat dit ligt aan onvoldoende kennis en twijfel over de meerwaarde voor hun eigen organisatie. Daarnaast wordt weinig gebruik gemaakt van een extern adviseur om ze verder te helpen.

Struisvogelpolitiek
BOOM-adviseur Joop Maas onderschrijft het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt: “Over het benutten van de social media als communicatiemiddelen voor bedrijven, instellingen en merken wordt volop gesproken en gepubliceerd. Wie weinig of geen persoonlijke ervaring heeft met die sociale netwerken, ziet al gauw door de bomen het bos niet meer. De mogelijkheden zijn enorm, dus waar kun je in jouw geval dan het beste op inzetten? Ik merk dat ondernemers vanwege die onzekerheid en onbekendheid soms angst hebben om zich van alles te laten praten door een extern adviseur. Maar dat is natuurlijk gewoon een soort ‘struisvogelpolitiek'. De social media zijn er nu eenmaal, hun invloed neemt toe en de wijze waarop bedrijven, instellingen en merken er mee om gaan, gaat van wezenlijke invloed zijn op hun resultaten. Jezelf ervoor openstellen en aftasten waar voor jou de mogelijkheden liggen, is dus een veel betere strategie”.

Niet verbaasd
De Kamer van Koophandel is ook niet verbaasd over de uitkomst van het onderzoek. “Dat nog steeds veel ondernemers geen of weinig gebruik maken van social media is niet nieuw voor ons. Tijdens adviesgesprekken met ondernemers komt dit onderwerp regelmatig aan bod. Het gaat hier vaak om basisvragen over het gebruik en de mogelijkheden van social media”, aldus communicatieadviseur Sandra Leenders. “Daarnaast is er ook een groep ondernemers die er wel al gebruik van maakt. Deze ondernemers willen juist weten hoe zij social media beter kunnen opnemen in hun marketingstrategie. Deze ondernemers zijn al verder, ze willen en kunnen meer tijd besteden aan social media en willen Twitter of Facebook nu beter inzetten om het gesprek aan te gaan met klanten of toekomstige klanten. Wij helpen deze ondernemers in een gesprek van een uur verder op weg en verwijzen zo nodig gericht door naar een specialist.”

De resultaten van het onderzoek zijn afkomstig uit diverse bronnen en verdeeld over kleine, middelgrote en grote organisaties. Circa 300 ondernemers uit Zeeland en West-Brabant (uitgezonderd Breda) hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Geraadpleegde bron: DutchCowboys.nl