Archief

Symfonieorkest slaat andere toon aan

Het Bevelands Symfonie Orkest heeft een nieuwe naam: Cadant. Deze naam geeft het orkest een krachtiger en minder plaatsgebonden uitstraling.

Met de oprichting van de Stichting Bevelands Symfonie Orkest in 2006 is in de Zeeuwse regio voor (redelijk) gevorderde amateurmusici de mogelijkheid ontstaan aan een symfonieorkest deel te nemen dat door een beroepsmusicus gedirigeerd wordt. Het symfonieorkest heeft inmiddels haar bestaansrecht bewezen en maakt een verdere professionalisering door. Een deel van de leden komt nu ook van buiten de provinciegrenzen, waar het orkest steeds meer actief is. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de regionale naamstelling van het orkest niet langer aansloot bij de eigen identiteit.

BOOM ontwikkelde een naam en een logo die geen verband meer legt met de regio Beveland, waardoor het werven van sponsoren meer mogelijkheden biedt. Met ‘Cadant' als naam doet het orkest namelijk afstand van de uitstraling als regionaal orkestje.

In de stijlvolle en muzikaal klinkende naam ‘Cadant' zijn de woorden ‘cadans' en ‘adante' te herkennen. Andante is een van oorsprong Italiaanse muziekterm die aangeeft in welk tempo een muziekstuk gespeeld moet worden. Letterlijk betekent het ‘rustig gaand'. Het symbolische logo sluit aan op de naam met elementen waarin snaren, notenbalken, geluidsgolven en spotlights zijn te herkennen.

Cadant toont zich na deze metamorfose een aantrekkelijke, serieuze partij voor zowel sponsoren als voor gemotiveerde amateurmusici .