Archief

Synergo ervaart het verschil

Na een positioneringstraject zijn er duidelijke keuzes te maken. Synergo heeft dat gedaan door zich nu volledig te richten op haar specialisatie: ingenieurs- en adviesdiensten voor de voedingsmiddelenindustrie. Deze focus heeft gevolgen voor de organisatie, de werkwijze en de complete profileringswijze.

Een inventarisatie- en analysetraject volgens de JEI-methodiek heeft zichtbaar gemaakt waar de kwaliteiten en ambities van Synergo met name liggen. Het bedrijf heeft door de jaren heen een aanzienlijk portfolio opgebouwd met diensten voor de voedingsmiddelenindustrie, maar was ook op heel andere fronten actief als de kansen zich daartoe voordeden. De positionering door BOOM Communicatie heeft de natuurlijke stap naar de rol als specialist in de markt bereikbaar en vanzelfsprekend gemaakt. Directeur Kees Vermaire hierover: “Door ons voortaan als specialist te presenteren, blijven we dicht bij onszelf, doen we recht aan ons kennisniveau en kunnen we tijd, geld en energie voortaan gericht inzetten om deze positie verder te versterken en te bekrachtigen. Alles sluit op deze manier beter aan bij wie we zijn. Want onze mensen zijn echt afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie en kunnen zich dus uitstekend verplaatsen in de materie. Ze hebben passie voor techniek en ‘food' zit echt in hun dna”.

Aandachtspunten die uit de positionering naar voren kwamen, hadden betrekking op diverse onderdelen van het bedrijf. Hans van den Boom, vanuit BOOM Communicatie één van de adviseurs tijdens dit traject: “In de positionering hebben we de uitgangspunten bepaald die leidend zijn voor de manier van werken, de bedrijfsvoering, de sales en de communicatie. Wat dat laatste betreft hebben we de vormen, beelden en taal van Synergo inmiddels omgevormd tot een bij dit marktsegment passende manier van profileren”.

Merkbelofte
Kon het logo van Synergo voorheen van ieder willekeurig advies- of ingenieursbureau zijn; het nieuwe logo is voor wat betreft symboliek, vorm en typografie nu afgestemd op de voedingsmiddelenbranche en de technisch georiënteerde industriële wereld. Ook de pay-off geeft nu duidelijk aan op welke markt Synergo zich richt en verwoordt de merkbelofte naar klanten: ‘Forward in food processing'.

Totaalconcept
Dat Synergo meerwaarde biedt aan de voedingsmiddelenindustrie komt direct naar voren in het totaalconcept dat BOOM Communicatie ontwikkelde en dat in diverse communicatiemiddelen is verwerkt. Met pictogrammen van voedingsmiddelen die gezamenlijk symbolen vormen als een uitroepteken, een pijl omhoog en een euroteken, geeft Synergo in één oogopslag aan welk verschil een opdrachtgever ervaart als er met Synergo wordt samengewerkt. Met het statement ‘Het verschil ervaren' daagt Synergo iedere producent van voedingsmiddelen uit om gebruik te maken van de ervaring, het kennisniveau en de innovatiekracht van dé branchespecialist.

Versteld
Directeur Kees Vermaire is zeer te spreken over de samenwerking met BOOM Communicatie: “We staan er nog steeds van versteld hoe goed BOOM met haar JEI-methodiek onze identiteit en positionering heeft weten te bepalen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van ons nieuwe logo, huisstijl en website; daarmee sloeg BOOM de spijker in één keer op zijn kop!”.

Meer informatie: www.synergo.com.