Archief

Tekst en uitleg aan personeel CSW

‘Op je best bij CSW', prijkt er de posters die een oproep doen om naar de open dagen te komen van deze scholengemeenschap. CSW pakt het daarmee anders aan dan voorheen. Het hoe en waarom, wordt deze en volgende week toegelicht aan het personeel, tijdens speciale locatiebijeenkomsten.

Op de drie locaties van CSW in Middelburg en Vlissingen krijgen alle personeelsleden een toelichting bij de aanleidingen en achtergronden van de vernieuwde profileringswijze. Daarin wordt duidelijk dat de vastgestelde speerpunten in de dagelijkse praktijk nog nadrukkelijker een rol gaan spelen. Die speerpunten komen voort uit het positioneringstraject dat BOOM Communicatie met Christelijke Scholengemeenschap Walcheren heeft doorlopen. Door middel van kwalitatief onderzoek en diverse participatiesessies, is er het afgelopen jaar gewerkt aan het herijken van de bestaande positionering. Dat leverde onder meer het inzicht op dat CSW zich op een aantal krachtige kernkwaliteiten te bescheiden opstelt. Het beeld dat uit het positioneringsdocument naar voren komt, is dat van een moderne, christelijke kwaliteitsschool. In de manier waarop met de leerlingen en hun ouders wordt omgegaan, komt dat beeld dagelijks naar voren; al mag iedereen die bij de scholengemeenschap betrokken is zich daarvan nog best wat meer bewust zijn. In de externe communicatie waren de kernkwaliteiten minder herkenbaar: de vormgevingsstijl oogde wat rommelig, het kleurgebruik wekte associaties op met openbaar onderwijs en de slogan ‘CSW, gewoon jouw school!' was weinig uitgesproken.

In de nieuwe profileringswijze komt het juiste beeld van CSW duidelijk naar voren: structuur en kwaliteit, gekoppeld aan een toegankelijke, mensgerichte instelling. Met de nieuwe slogan ‘Op je best bij CSW', geeft de scholengemeenschap aan dat zij er alles aan doet om leerlingen optimaal te laten functioneren. Dat betekent dat er – naast de hoge onderwijskwaliteit en de goede voorzieningen – ook veel aandacht uitgaat naar individuele begeleiding en het in stand houden van een goede harmonie binnen de school.

BOOM-adviseur Joop Maas is als specialist binnen de onderwijsbranche betrokken geweest bij het positioneringstraject van CSW en de visuele vertalingen: “De profileringswijze sluit nu goed aan bij de werkelijke identiteit van CSW. Daardoor is er intern al snel draagvlak ontstaan voor de visuele vertaalslag die nu is gemaakt, merken wij tijdens deze personeelssessies. De inhoud en toon van de communicatie passen nu beter bij wie CSW echt is. Dat levert authentieke en dus ook geloofwaardige communicatie op”, stelt Maas.