Archief

Telemarketing aan banden

Per 1 juli 2012 gaat de Stichting Reclame Code toezien op de naleving van de herziene Code Telemarketing door bedrijven in Nederland. De code is een initiatief van brancheverenigingen Dutch Dialoque Marketing Association (DDMA) en de Klantenservicefederatie (KSF) en scherpt bestaande regels voor telemarketing aan. De brancheverenigingen willen hiermee de kwaliteit van ongevraagde commerciële telefoongesprekken te waarborgen. Nederlandse bedrijven en organisaties hebben drie maanden de tijd om de regels in de bedrijfsprocessen te implementeren.

 

De herziene Code Telemarketing moet volgens de brancheverenigingen een eenduidige en heldere standaard zijn voor het hele Nederlandse bedrijfsleven. De code bevat regelgeving over onderwerpen als gespreksduur, moment van bellen en het aanbieden van het ‘bel-me-niet-register'.

Duidelijkheid
De code moet volgens Diana Janssen, directeur van het DDMA duidelijkheid verschaffen: “Met de code hebben we op een praktisch manier invulling gegeven aan het wettelijke kader. Wij krijgen veel vragen uit de branche over de toepassing en implementatie van de regels. Door helder in de Code Telemarketing toe te lichten hoe men in de praktijk de regels moet toepassen, hopen wij deze onduidelijkheid weg te nemen”.

Gespreksduur en afzenderspecificatie
In de code staat bijvoorbeeld dat telemarketeers bij gesprekken duidelijk moeten aangeven namens welke organisatie zij bellen. Ook mogen telemarketeers geen aanbiedingen doen aan consumenten die vermoedelijk die leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben. Indien een telemarketeer kan vermoeden dat een gesprek langer dan 5 minuten duurt, moet dit bij aanvang van het gesprek worden gemeld en behoort de telemarketeer tevens een indicatie voor de gespreksduur af te geven.

Tijdstippen
De code geeft ook regelgeving over de tijdstippen waarop men consumenten mag benaderen. Voor bedrijven is het bijvoorbeeld op zon- en feestdagen niet toegestaan consumenten te bellen. Verder geeft de code expliciete voorbeelden die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Klachten
Volgens de Volkskrant hield vijfenzestig procent van de telemarketingbureaus zich vorig jaar niet aan de geldende wet- en regelgeving zoals opgenomen in de Code Telemarketing. Wanneer bedrijven zich niet aan de aangepaste wet- en regelgeving houden, kunnen consumenten hun beklag doen bij de Stichting Reclame Code (SRC) of bij de instantie zelf.

Voorlichting
DDMA wil dit jaar voorkomen dat een groot percentage bedrijven de regelgeving niet nakomt. Om deze reden organiseert DDMA op donderdag 26 april een voorlichtingsbijeenkomst. “Het is de taak van DDMA om de branche voor te lichten”, schrijft DDMA op haar website. Meer informatie en de herziene Code Telemarketing zijn terug te vinden op Ddma.nl.

Geraadpleegde bronnen: Ddma.nl, Volkskrant.nl.