Archief

Ter Weel bijna klaar voor de toekomst

Zorggroep Ter Weel wil komen tot een gedragen en toekomstbestendig beleidsplan. Na positioneringssessies met het managementteam is een voorlopig beleid geformuleerd. Daarin staat een reeks waarden centraal die sterk leven binnen Ter Weel. Onlangs is een inspiratiemiddag georganiseerd waarin het middenkader heeft gebrainstormd over organisatiebrede en afdelingsspecifieke veranderpunten gebaseerd op deze centrale waarden. BOOM clusterde de resultaten van deze sessie tot een overzichtelijk document en organiseerde een vervolgbijeenkomst. Daar kreeg het middenkader een presentatie over veranderprocessen in organisaties en is middels opdrachten ingezoomd op de belangrijkste resultaten uit de brainstormsessie.

Na een introductie door mevrouw Traas, directrice van Ter Weel, illustreerde BOOM-directeur Hans van den BOOM met pakkende voorbeelden, filmpjes en anekdotes de complexiteit van veranderprocessen in organisaties. “Binnen een organisatie zijn vele elementen onderling verbonden. Soms heel expliciet, soms indirect of vrijwel onzichtbaar. Tijdens deze bijeenkomst is geprobeerd elkaar bewust te maken van de impact van sommige veranderingen. Met dat inzicht is nader ingegaan op de gevolgen van veranderpunten voor bijvoorbeeld, budgetten, personeel, beheerssystemen en de uitvoering van het primaire proces: zorg bieden aan hulpbehoevende ouderen.”

Volgend op de presentatie is een aantal opdrachten uitgevoerd waarin de deelnemers in groepen uitgebreid hebben gediscussieerd over veranderpunten die zij het belangrijkst vinden. Elke groep is gevraagd hun vijf belangrijkste veranderpunten te presenteren, inclusief een overzicht van voorwaarden en consequenties. De enthousiaste participatie van deelnemers leidde tot interessante en goed beargumenteerde presentaties. Communicatieadviseur Roderik Wijkstra hierover: “Wij zullen de presentaties van de deelnemende groepen in samengevatte vorm aanbieden aan het managementteam van Ter Weel. Dat document zal zonder meer als waardevolle input gelden voor het nieuwe beleidsplan”.