Archief

Ter Weel treedt anders naar buiten

Volgend op het positioneringstraject, waarbij het middenkader actief is betrokken, heeft het bestuur van Zorggroep Ter Weel een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Dit plan moet de zorginstelling bestand maken tegen rigoureuze veranderingen in de zorgsector. Het beleidsplan is opgebouwd rond zeven kernwaarden die tijdens het voortraject zijn vastgesteld. In een afsluitende sessie met het middenkader zijn de highlights uit het plan gepresenteerd en verzorgde BOOM Communicatie een interactief programma. Daarin is met het middenkader gebrainstormd over methoden om de kernwaarden te meten en intern onder de aandacht te brengen en houden.

 

Zorggroep Ter Weel erkent de noodzaak van verandering om op een verstandige wijze om te gaan met ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, overheidssteun en eisen van (toekomstige) cliënten. In de omslag naar marktgerichter werken, is het belangrijk de interne organisatie goed te informeren en te betrekken. Om deze transitie in goede banen te leiden, heeft BOOM Communicatie diverse bijeenkomsten georganiseerd met het bestuur en het middenkader. De resultaten gelden als waardevolle input voor het nieuwe beleidsplan.

Meetbare indicatoren
In een afsluitende bijeenkomst met het middenkader zijn de kernpunten uit het beleidsplan gepresenteerd. Om de zeven kernwaarden te verankeren in de dagelijkse werkzaamheden, is het van belang deze vertaalslag naar de praktijk te faciliteren en te monitoren. In een interactief programma is het middenkader gevraagd enkele indicatoren van de kernwaarden eenvoudig meetbaar te maken en daarbij na te denken over een aansprekende vorm om te tonen hoe op een kernwaarde wordt gescoord. BOOM stuurde dit creatieve proces aan, werkt ideeën uit en vult deze aan. Ook is door deelnemers nagedacht over acties en ‘give aways' die helpen de thema's een maand lang onder de aandacht te houden.

Transparant in scores kernwaarden
Communicatieadviseur Hans van den Boom legt uit: “Het komende jaar zal elke maand één kernwaarde centraal staan. Na deze periode hebben alle kernwaarden in de spotlight gestaan en zullen ze bij de hele organisatie goed tussen de oren zitten”. Door openlijk te laten zien hoe Ter Weel op de kernwaarden scoort, op bijvoorbeeld een soort barometer, worden medewerkers gestimuleerd een actieve bijdrage te leveren aan een goede score. “Dat zorgt voor een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid voor een goede score. Ik ben ervan overtuigd dat ook bezoekers van Ter Weel deze transparantie waarderen”, aldus Van den Boom.