Archief

Terughoudendheid over Cookiewet

Begin juni is de cookiewet in werking getreden. Deze schrijft voor dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig informeren en toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. De verordening geldt niet voor cookies die noodzakelijk zijn voor het technisch goed laten functioneren van een dienst op de website. Hoe kijken Nederlandse adverteerders ruim een maand na invoering aan tegen de nieuwe wet?

Online marketingbureau Traffic4u verrichtte onderzoek naar hoe adverteerders aankijken tegen de cookiewet. Uit de resultaten blijkt dat momenteel bijna geen enkele Nederlandse website aan de wet voldoet. Meer dan de helft van de respondenten vaart een eigen koers en geeft aan niet van plan te zijn om de wet volledig na te leven. Voor een kwart van de ondervraagde adverteerders is de cookiewet onduidelijk, en ruim 60 procent geeft aan er afwachtend tegenover te staan.

Budget
De nieuwe wet schrijft ook voor dat websites toestemming moeten vragen voor het plaatsen van tracking cookies. Deze cookies worden gebruikt door veel online meetprogramma's, waaronder het populaire Google Analytics. Van de ondervraagde adverteerders geeft 63 procent aan niet van plan te zijn om toestemming te vragen voor deze cookies of hierover nog geen beslissing te hebben genomen. Daarnaast verwachten de respondenten dat de cookiewet invloed zal hebben op de online marketingbudgetten, met name op het retargetingbudget. Met retargeting worden advertenties opgediend voor producten die een bezoeker eerder op een andere website heeft bekeken. Een klein deel van de adverteerders laat zelfs weten volgend jaar helemaal geen retargeting meer in te willen zetten.

Een stap terug
Volgens Gert-Jan Munneke, directeur-eigenaar van Traffic4u, is het logisch dat veel bedrijven een eigen koers varen en een afwachtende houding aannemen: “Ze weten niet goed hoe ze met de nieuwe wet moeten omgaan. Daarbij zijn veel bedrijven afhankelijk van analytics voor de optimalisatie van hun website en online marketing inzet”. BOOM-adviseur Mario van Gastel sluit zich hierbij aan: “Men begint net de vruchten te plukken van de nieuwe stroom aan gebruikersdata. Voor bedrijven die veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in webontwikkeling voelt de cookiewet dan ook als een stap terug.”

Handleiding
Ook DDMA, de branchevereniging voor dialoogmarketing, herkent de onduidelijkheid over de cookiewet. Zij ontving veel vragen omtrent de gevolgen van de nieuwe wet voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om meer duidelijkheid te scheppen, publiceerde DDMA een uitgebreide handleiding met daarin een vertaalslag van de juridische inhoud naar de Nederlandse beroepspraktijk. De handleiding informeert de lezer aan de hand van diverse voorbeelden en een stappenplan over de vereiste aanpassingen in de bedrijfsvoering. De handleiding Cookiewet ‘Wet en werkelijkheid' is gratis te downloaden op de website van DDMA.

Geraadpleegde bronnen: Ddma.nl, Traffic4u.nl.