Archief

Toename Twitter-gebruik door merken

De aanwezigheid van merken op Twitter neemt toe. Van de grote merken is dit jaar ruim 90 procent actief op Twitter. In 2011 was dit nog 62 procent. Opvallend is de sterke toename van het aantal merken met meerdere Twitter-accounts.

Dit blijkt uit het Brandwatch-rapport over het Twitter-gebruik van merken in het afgelopen jaar. Het rapport lijkt de status van Twitter als volwaardig marketinginstrument te bevestigen. Ruim 80 procent van de actieve merken begrijpt dat Twitter geen eenrichtingsverkeer kent. Zij gebruiken het platform zowel om informatie te zenden als om interactie te stimuleren. Bijna de helft van de actieve merken verstuurt wekelijks 50 tweets of meer. Opvallende inactieve namen zijn Apple en Aldi.

 

Gerichte inzet
Bijna één derde van de onderzochte merken heeft meer dan één account op Twitter. Zo onderhoudt National Rail, het Britse equivalent van de NS, maar liefst 27 accounts, elk voor een verschillende regio. In vergelijking met vorig jaar is het aandeel van merken met meerdere accounts vervijfvoudigd.

Mario van Gastel, communicatieadviseur bij BOOM, herkent in deze toename een professionaliseringsslag naar meer gerichte inzet van het medium Twitter: “De diensten die via Twitter kunnen worden verleend, lopen sterk uiteen. Denk bijvoorbeeld aan promotie, klantenservice en personeelswerving. Daarom kan het vooral voor grote merken praktisch zijn om specifieke accounts in te richten, met gespecialiseerde beheerders. Internationale merken gebruiken meerdere accounts om hun diverse markten gericht te kunnen bedienen”.

 

Platformspecifieke kennis
Het Brandwatch-rapport beschrijft een terugloop van de hoeveelheid tweets door merken. Volgens Van Gastel past dit ook binnen de trend van gerichte inzet: “Kwaliteit wordt boven kwantiteit gesteld en content wordt gespreid over meerdere accounts en platformen. Merken zijn zich bewust van het type content dat het beste presteert op elk van de ingezette kanalen. Dat inzicht is overigens niet alleen nuttig voor grote merken. Alle merken die social media resultaatgericht willen inzetten, hebben baat bij platformspecifieke kennis”.

Geraadpleegde bron: Brandwatch.com.