Archief

Toename versnippering van schermen

Vorig jaar is het aantal apparaten waarmee Nederlandse consumenten online gaan, sterk toegenomen. De gemiddelde consument bezit inmiddels meer dan twee apparaten waarmee men het internet op kan. Van de Nederlanders van 13 jaar en ouder die toegang hebben tot internet, bezit 34% een tablet en 58% een smartphone.

Volgens het onderzoek ‘Trends in digitale media' steeg het bezit van mobiele devices zoals tablets en smartphones en stagneerde het bezit van pc's en laptops.

E-commerce
Bijna de helft van de respondenten gaf aan over drie of meer apparaten te beschikken waarmee men online kan gaan. In navolging van de smartphone won de tablet met name onder jongeren in 2012 terrein. De toename van het tablet-gebruik zorgt voor een groei van de zogenaamde ‘bank en kussen e-commerce'; online zoeken naar een op televisie gezien product via smartphone of tablet.

Positieve gebruikerservaring
Volgens BOOM-adviseur Luuk Schils zorgt de versnippering van schermen voor zowel kansen als bedreigingen: “Consumenten verwachten op ieder apparaat een positieve gebruikerservaring. Dat vereist van bedrijven in de eerste plaats een mobiel geoptimaliseerde website. Bedrijven moeten zich wel realiseren dat het doorlopend optimaliseren voor nieuwe standaarden en devices gepaard gaat met kosten. Belangrijk om te weten is dat devices op verschillende manieren worden gebruikt door consumenten. Bedrijven doen er goed aan om te bepalen of het al dan niet zinvol is om daarop in te spelen. De informatie die een consument overdag op een smartphone wil raadplegen kan bijvoorbeeld heel anders zijn dan de content die dezelfde consument 's avonds op de bank wil zien op een tablet. Bedrijven die duidelijke keuzes maken en durven te investeren, hebben een streepje voor op de concurrentie”.

Aan het online onderzoek van Intomart GfK namen 854 Nederlanders van 13 jaar en ouder deel.

Geraadpleegde bronnen: Marketingresearchbase.nl.