Archief

Topbestuurders online onzichtbaar

Het merendeel van de topbestuurders van 's werelds grootste bedrijven is slechts minimaal vertegenwoordigd op online platformen. Vaak blijft de participatie bij een biografie, een statement of een interview op de corporate website. Op sociale netwerken en blogs laat de gemiddelde CEO zijn gezicht niet zien.

PR-bureau Weber Shandwick analyseerde de online activiteiten van de CEO's van 50 topbedrijven uit de Global 500-ranking van zakenblad Fortune. Zij keek hierbij naar de participatie op platformen als LinkedIn, Facebook en Twitter en op bedrijfsmedia als de corporate website en op een eigen blog of YouTube-kanaal. Hierbij gold aanwezigheid in de vorm van een profiel of optreden in een video als participatie.

Dichterbij
In vergelijking met de vorige editie van het onderzoek, in 2010, hebben CEO's hun online zichtbaarheid uitgebreid op bedrijfsmedia. Het aandeel van topbestuurders die vertegenwoordigd zijn op hun corporate website steeg van 32% naar 50%. Aanwezigheid in video's, op de corporate website of op het eigen YouTube-kanaal, groeide van 18% naar 40%. De onderzoekers zien ook in de toekomst een groeiende rol weggelegd voor video om CEO's dichter bij het publiek van de organisatie te brengen.

Slechts 18% van de onderzochte topbestuurders is actief op social media; een toename van slechts 2% ten opzichte van 2010. De aanwezigheid op Twitter is zelfs gedaald. Ook heeft geen van de CEO's een blog onder eigen naam. Uit het onderzoek blijkt verder dat relatief ervaren CEO's (meer dan drie jaar in functie) zichzelf vaker online laten zien. Datzelfde geldt voor de leiders van de volgens Fortune meest bewonderde bedrijven.

Reputatie
Volgens Hans van den Boom, algemeen directeur van BOOM Communicatie, kan een grotere online zichtbaarheid van de CEO bijdragen aan een betere bedrijfsreputatie: “De terughoudendheid van CEO's om online van zich te laten horen is begrijpelijk: hun woorden liggen voortdurend onder een vergrootglas. Toch is juist nu transparantie en authenticiteit van groot belang. Het vertrouwen in topbestuurders staat immers onder druk. Volgens Weber Shandwick is de bedrijfsreputatie voor maar liefst 49% toe te schrijven aan de CEO. Online media zijn bij uitstek geschikt om van deze positie een persoon te maken. Zo wissel ik zelf via social media nieuws en inzichten uit ons werkveld uit. Ook met u ga ik graag via Twitter en LinkedIn het gesprek aan”.

Geraadpleegde bron: webershandwick.nl.