Archief

Uniek zijn door jezelf te worden

Het gebeurt niet vaak – zeg maar nooit – dat ik word gegrepen door een gedeputeerde die een visie geeft op zijn eigen regio. Want normaal gesproken komt zo'n betoog niet veel verder dan ‘we moeten inzetten op onze sterke punten'. En vervolgens wordt er een tiental (!) speerpunten benoemd waarmee de betreffende regio zich nóg sterker zou moeten profileren. Meestal speerpunten die ook nog eens volkomen generiek zijn. Geen focus, geen visie. Het kan anders, bewees Ben de Reu vorige week tijdens zijn presentatie aan de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Ik ben een geboren Zeeuw. Heb ook echt een zwak voor Zeeland, want het is nu eenmaal een prachtige en boeiende provincie. Toch lukt het de beleidsmakers maar niet om Zeeland ‘aan de man' te brengen. Waarom? Omdat er altijd ingezet wordt op alles tegelijk: natuur, industrie, logistiek, zeehavens, wonen, recreatie, visserij, noem maar op. Daarin positioneert de provincie zich ook nog eens ten opzichte van de rest van Nederland (wél ruimte voor ontwikkeling, goedkopere grond, schonere lucht, betere leefomgeving). Zeeland lijkt altijd maar naar anderen te kijken, om dan vervolgens te roepen dat ze het ook allemaal in huis hebben. Neem nu het promotie-waarmerk van de provincie met als titel ‘Zeeland, echt waar'. Daarmee roept de provincie Zeeuwen op om aan de buitenwereld te laten zien dat er in Zeeland af en toe iets gebeurt dat je nooit had verwacht van zo'n provincie waar alleen boeren wonen en koeien rondlopen. Ja, écht waar hoor! Defensiever kan het in mijn ogen niet…

 

Eigen identiteit
Als wij als BOOM Communicatie een bedrijf, instelling of regio op de kaart gaan zetten, starten we met een inventarisatie van drie domeinen: authentieke kenmerken van jezelf, de relevantie voor je doelgroepen en het onderscheidend vermogen. Dat brengt focus aan en maakt een gerichte positionering mogelijk, die uitgaat van de waardevolle kenmerken in je eigen identiteit. Met dat goed passende en herkenbare profiel kun je de boer op. Vanuit je eigen kracht. Zelfverzekerd.

Anders durven zijn
Belangrijk is dus dat je eerst jezelf leert kennen. Wat maakt jou uniek? Precies dat heeft de Provincie Zeeland nu bepaald. De provincie is op zoek gegaan naar de eigen essentie. Ben de Reu, gedeputeerde van Economie, Milieu, Sport en Cultuur, deelde de eerste denkrichtingen met de aanwezige ondernemers tijdens de bijeenkomst van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. Centraal daarin staat de gedachte dat Zeeland niet moet willen zijn zoals alle andere provincies, maar dat het juist waarde en kansen ontleent aan het feit dat het anders is. Zeeland is de enige provincie die als het ware in zee ligt. Zeeland is dus LAND IN ZEE. Dat ogenschijnlijk voor de hand liggende inzicht kan bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling én profilering van de provincie, als er voor wordt gekozen die unieke eigenschap tot verdere wasdom te brengen. Het verder ontwikkelen van de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen past in dat plaatje, maar het aantrekken van een sterk dienstverleningscluster bijvoorbeeld niet. Geen kolencentrales meer bouwen om energie op te wekken, maar investeren in getijdenstroomcentrales in de Scheldes. Inzetten op waterrecreatie, nieuwbouwwijken bouwen met een duidelijke link naar water en zee; de mogelijkheden zijn groot. Denk ook aan de opkomst van de biobased industrie, waar fossiele grondstoffen vervangen zouden kunnen worden door algen. Alles waar een verbinding tussen land en zee is te maken, kan van waarde zijn. De kenmerkende eigenschap ‘land in zee' biedt de provincie zo specifieke mogelijkheden die andere regio's niet hebben. Bijvoorbeeld voor cultuur, sport, onderwijs, recreatie of bedrijvigheid met nét dat andere accent.

 

Hulde
Met zo'n helder beeld voor ogen, kan de provincie gericht ontwikkelingen stimuleren, sturen of juist ontmoedigen. Niet meer willen zijn zoals anderen, maar uniek zijn door jezelf te worden. Hulde aan de Provincie Zeeland voor dit goede inzicht en deze gedurfde stap!

Hoewel je dat wel zou verwachten, kreeg De Reu met zijn presentatie het publiek nog niet echt op de banken. Voor veel aanwezige ondernemers bleek het lastig om bestaande denkrichtingen te doorbreken. Na afloop van de presentatie werden er dus meteen allerlei vragen gesteld over branches die in het verhaal niet aan bod waren gekomen. “Hebben die dan geen bestaansrecht meer?!”. De grote uitdaging waarvoor de Provincie Zeeland zich de komende tijd geplaatst ziet, werd meteen duidelijk: hoe zorg je er voor dat je geen water bij de wijn doet en structureel kunt gaan bouwen aan een toekomst die misschien nog wel beter bij je past dan het heden? Hoe zorg je er voor dat je niet in de klassieke val trapt door toch weer alles even belangrijk te maken in je profilering? Wie alles wil zijn, is juist niets.

Natuurlijk betekent een op ‘land in zee' gerichte koers niet dat er in Zeeland alleen maar waterwoningen komen te staan, of dat je in een restaurant alleen nog maar vis kunt bestellen. En ook een stratenmaker en een accountant blijven net zo hard nodig. Het gaat er vooral om dat je over jezelf een duidelijk beeld voor ogen hebt. En dat initiatieven en ontwikkelingen zoveel mogelijk gericht zijn op het realiseren van die visie. Op die manier kan Zeeland zich onderscheiden door juist nog meer Zeeland te worden. ‘Echt waar'.

 

Joop Maas – Senior communicatieadviseur en vestigingsmanager BOOM Communicatie