Archief

Unieke samenwerking zorgstichting en ROC

ROC Zeeland en Stichting Werkt voor Ouderen starten in september 2009 met een uniek gezamenlijk project: de Werkt voor Ouderen Academie. De academie biedt al het huishoudelijk, verzorgend en verplegend personeel van Werkt voor Ouderen een scholingstraject aan.

De dagelijkse praktijk van de medewerker vormt in de scholing het uitgangspunt. In totaal volgen bijna 700 medewerkers dit gecombineerde EVC/BBL-traject, dat zich kenmerkt door het benutten van de inmiddels opgedane ervaring van medewerkers (Erkenning van Verworven Competenties: EVC) en scholing binnen de werkomgeving (beroepsbegeleidende leerweg: BBL). In de praktijk komt het er op neer dat de medewerkers van Stichting Werkt voor Ouderen niet naar school hoeven, maar dat de scholing plaatsvindt in de werksituatie zelf.

Op 2 juli a.s. tekenen ROC Zeeland en Stichting Werkt voor Ouderen de samenwerkingsovereenkomst in wooncentrum Ter Reede in Vlissingen. Stichting Werkt voor Ouderen is de eerste zorgorganisatie in Nederland die op deze schaal een maatwerktraject aanbiedt aan haar medewerkers. Voor ROC Zeeland is dit een unieke gelegenheid om een opleidingstraject op maat te ontwikkelen.

Met het brede scholingsprogramma wil Werkt voor Ouderen medewerkers stimuleren zich verder te ontwikkelen in hun vak. Huishoudelijk medewerkers, verpleegkundigen en verzorgenden kunnen zo in 1, 2 of 3 jaar een erkend diploma of certificaat behalen. Elke medewerker krijgt jaarlijks minimaal 32 uur theorie en 300 praktijkuren. De theorielessen worden verzorgd door de clusters Zorg en Welzijn van ROC Zeeland en zijn direct toepasbaar in de praktijk. De 300 praktijkuren worden op de eigen werkplek georganiseerd.

ROC Zeeland en Stichting Werkt voor Ouderen – beide opdrachtgevers van BOOM® – zien veel kansen in dit project en zijn enthousiast om in september van start te gaan. Er zijn nu al plannen om de academie in de toekomst uit te breiden en ook het facilitair en ondersteunend personeel van Werkt voor Ouderen een opleiding aan te bieden.

Bron: www.roczeeland.nl.