Archief

Vak vraagt meer strategie en coaching

De behoefte aan communicatieprofessionals neemt de komende vijf jaar toe en de inhoud van hun functie verandert naar een meer coachende en strategische rol. Deze visie geven communicatieprofessionals op hun vak in het onderzoek ‘De toekomst van het communicatievak'.

Het onderzoek is door Direct Research uitgevoerd in samenwerking met Logeion en de Associatie van Hoofden Communicatie. Het onderzoek is gehouden onder de leden van CommunicatiePanel; een online platform waar communicatieprofessionals hun mening geven over alles wat er speelt in de wereld van communicatie.

De respondenten verwachten een verschuiving in de rol van de communicatieprofessional binnen organisaties. Waar deze vooral uitvoerend was, zal de professional steeds meer content binnen en buiten de organisatie gaan monitoren en verbinden. Communicatie-experts worden hierdoor belangrijker voor het bereiken van de organisatiedoelen. Zij zullen vaker collega's coachen en zich meer richten op strategische advisering. Omdat er meer specialistische kennis nodig is, voorspellen de respondenten dat organisaties meer specialisten zullen inhuren, naast de kennis en ervaring die zij al in huis hebben.

Adviseur Luuk Schils van BOOM Communicatie hierover: “Communicatie gaat een steeds centralere, sturende positie in organisaties innemen. Dat is een trend die wij nu al zien. Het ‘merkdenken' speelt daarin een leidende rol. Vanuit centrale merkwaarden wordt niet langer alleen (externe) communicatie gelijnd, maar steeds vaker ook andere disciplines zoals HR en sales. Bij BOOM Communicatie spelen we in op deze integrale zienswijze met de door ons ontwikkelde JEI-methodiek “.

De 169 deelnemers aan het onderzoek geven aan welke competenties volgens hen aan relevantie winnen in het vak. Het gaat hierbij vooral om analytisch vermogen, beïnvloedingsvaardigheden, diplomatiek handelen en het beschikken over een helikopterview. Presentatievaardigheden, schrijfvaardigheden en organiseren/plannen worden minder belangrijk, stellen de respondenten.

Over hun eigen toekomst zijn nagenoeg alle respondenten het eens: zij blijven allemaal werkzaam in het communicatievak. Wel houden ze rekening met de verwachte veranderingen in hun functie. Ze bereiden zich daarop voor door zich te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. Kennis van andere vakgebieden als marketing, management, psychologie en organisatiekunde zorgen er voor dat zij zich doorontwikkelen in hun vak.

Gebaseerd op bron: Logeion.nl