Archief

Veiligheid voorop bij shutdown

Zeeland Refinery, de olieraffinaderij van Total en Lukoil, plant dit jaar een shutdown in. Tijdens deze zogenoemde ‘On Top Turnaround 2014', worden de processen tijdelijk stopgezet voor groot onderhoud aan alle installaties en het doorvoeren van een moderniseringsslag in de raffinaderij. In het enorm aantal werkzaamheden dat moet plaatsvinden, is veiligheid topprioriteit. Het motto is dan ook ‘Safety for me, for you, for all'.

Zeeland Refinery vroeg BOOM Communicatie hoe de veiligheidsaspecten onder de aandacht gebracht kunnen worden bij medewerkers tijdens deze shutdown, waarbij enorm veel taken tegelijkertijd uitgevoerd worden en iedereen de tijdsdruk voelt. BOOM-directeur Hans van den Boom: “Bij veiligheidscommunicatie probeer je het gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Dat is hier met name van belang, omdat een zeer grote groep medewerkers – die normaal niet op deze raffinaderij werken – werkzaamheden gaan uitvoeren met een verhoogd risico. Dus niet alleen risicovol werk, maar ook nog eens in een vreemde omgeving. Het is de taak van de medewerkers van Zeeland Refinery om al deze werkzaamheden in goede banen te leiden. Wij geloven dat gerichte communicatie kan leiden tot bewustwording en gedragsbeïnvloeding, met name door het gebruik van visuele communicatie”.

Turnaround Manual
Het idee is ontstaan om een Turnaround Manual te ontwikkelen voor medewerkers van Zeeland Refinery. Deze manual geeft medewerkers handvatten om hun werk, met name tijdens deze shutdown, veilig en correct uit te voeren. Jolijn Delissen van de afdeling communicatie van Zeeland Refinery: “Het primaire doel van deze manual is om de discipline ten aanzien van veilig werken verder te versterken. In de manual worden de veiligheidsdoelstellingen, veiligheidsregels en instructies beschreven. We leggen bijvoorbeeld gedetailleerd uit welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn, welk protocol men moet volgen wanneer er een alarm afgaat en wat de regels zijn voor veilig werken op het terrein van Zeeland Refinery. De focus ligt op de controlefunctie; collega's moeten elkaar aanspreken op onveilig gedrag en onveilige situaties, waardoor de alertheid wordt vergroot en medewerkers zich ook bewuster zijn van het gedrag van collega's en medewerkers van derden”.

Er is bewust gekozen voor een gedrukte versie in plaats van een digitale versie. Veel medewerkers hebben geen vaste werkplek met een computer. Smartphones en tablets zijn op veel plekken door veiligheidsvoorschriften verboden, dus die kunnen niet altijd worden gebruikt. De Turnaround Manual, die in 6 talen wordt uitgegeven, heeft een handzaam formaat, zodat deze gemakkelijk mee te nemen of neer te leggen is op werkplekken en altijd binnen handbereik is. Van den Boom besluit: “Met korte teksten, universeel herkenbare picto's en duidelijke foto's wordt de boodschap krachtig en beknopt overgebracht. Het is daarbij de kunst om iedere boodschap zo helder en snel mogelijk tussen de oren te krijgen, want deze doelgroep gaat geen lange manuals lezen”.