Archief

Verbinden van twee werelden

Bij de Raad voor de Kinderbescherming draait alles om de positie van het kind. In alles wat ‘de Raad' denkt, adviseert of verzoekt, staat het kind centraal. Dat geldt dus ook voor de communicatie; zowel intern als extern. “Interne en externe communicatie zijn geen aparte werelden meer. Wij zijn op zoek naar een vernieuwde vorm van communicatie die past in de huidige tijd. Wij willen als het ware ramen en deuren openen”, geeft Richard Bakker van de Raad voor de Kinderbescherming aan. BOOM Communicatie is gevraagd om te adviseren over de toekomstige communicatie-inzet.

Dát de inhoud van het werk de medewerkers dan de Raad verbindt, staat als een paal boven water. Maar op welke manieren deze verbondenheid ingezet kan worden om externe relaties te verstevigen en dialoog op gang te brengen, is de vraag. BOOM Communicatie is gestart met een kwalitatieve verkenning onder medewerkers, waarmee inzicht is verkregen in de waardering van de huidige situatie voor wat betreft interne communicatie en de informatievoorziening. In die gesprekken werden mogelijke scenario's tegen het licht gehouden. In gesprekken met stakeholders was juist de externe profilering het gespreksonderwerp. Adviseur Annelies Braat van BOOM Communicatie geeft de meerwaarde van deze tweeledige aanpak aan: “Door het vooraf verkennen van de huidige situatie, wensen en scenario's, kunnen we straks licht werpen op een tactiek die zowel intern als extern verbinding oplevert. De resultaten van dit kwalitatieve deel leveren belangrijke input voor het kwantitatief onderzoek dat in september onder alle medewerkers wordt uitgezet”.

“Door het vooraf verkennen van de huidige situatie, wensen en scenario's, kunnen we straks licht werpen op een tactiek die zowel intern als extern verbinding oplevert.”

Annelies Braat (BOOM Communicatie)

Het uiteindelijke doel van de opdracht: versterken van zowel de interne als de externe verbondenheid en het binnen bestaande behoeften vlot trekken van de externe dialoog.