Archief

Verslag in drievoud

Jaarverslagen zijn er in alle soorten en maten, afhankelijk van het doel van het verslag. Soms blijft het bij de verplichte verslaglegging. Soms zijn het ware kunststukjes, waarmee een organisatie (online) de interactie aangaat met de achterban. Voor een reeks klanten is BOOM Communicatie momenteel actief om jaarverslagen te ontwikkelen, afgestemd op hun specifieke toepassing.

Twee van die gebruiksfuncties zijn het doen van publieke verantwoording en het verkrijgen van PR-waarde. Voor opdrachtgevers als de Nationale Hypotheekgarantie, onderwijsorganisatie Scalda, interprovinciaal samenwerkingsorgaan Biobased Delta en havenbedrijf Zeeland Seaports maakt BOOM verslagen die met name daar op gericht zijn. “Een jaarverslag wordt op die manier méér dan een noodzakelijk kwaad”, ligt Riona Dietvorst toe, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie. Zij heeft net de laatste hand gelegd aan drie verslagen van havenbedrijf Zeeland Seaports: het corporate jaarverslag, het milieujaarverslag en het sociaal jaarverslag. “Die splitsing naar de diverse beleidsterreinen geeft aan hoe serieus Zeeland Seaports de verantwoording naar de achterban neemt”.

Zeeland Seaports
Het corporate verslag laat zien dat Zeeland Seaports in 2013 een positief operationeel bedrijfsresultaat boekte. De zeeoverslag daalde, maar deze daling werd gecompenseerd met een stijging van overslag in de binnenvaart.
“2013 was een bewogen jaar voor ons. Dat leggen we graag goed en overzichtelijk uit”, vertelt Maarten van As, communicatieadviseur van Zeeland Seaports. “Eén van onze pijlers is de binnenvaartoverslag. Die groeide met 4,2% weer stevig. Met 35,5 miljoen ton liggen we voor op onze koers om in 2020 in totaal 40 miljoen ton binnenvaartoverslag te bereiken in onze havengebieden Terneuzen en Vlissingen. Die groei is niet alleen goed voor de haven en de economie van de regio, maar leidt ook tot een duurzamer modal split. Door onze ambities uit te spreken in onze verslagen en daar ieder jaar op te toetsen, leggen we daadwerkelijk verantwoording af. We zijn er trots op dat we dit jaar kunnen laten zien dat we wat dit aspect betreft al heel ver zijn”.

Sociaal jaarverslag en milieujaarverslag
Een andere communicatieadviseur van Zeeland Seaport, Christel Verton, is verantwoordelijk voor het sociaal jaarverslag en het milieujaarverslag. Verton: “Zeeland Seaports wil duurzame ontwikkeling in logistieke en industriële activiteiten in de haven bewerkstelligen; op een toegewijde en respectvolle manier. We doen ons best om de mensen om ons heen te laten zien dat wij dat wij denken aan de regio en dat we met respect omgaan met het elkaar en het milieu. Daarom zijn wij vorig jaar gestart met een sociaal jaarverslag en een milieujaarverslag. Die lijn zetten wij dit jaar voort”.

Voor het behalen van de organisatiedoelstellingen moeten de juiste mensen op de juiste manier benut worden. Het sociaal jaarverslag van Zeeland Seaports schept hier helderheid in voor wat betreft de competenties en kwalificaties die al aanwezig zijn en die nog verkregen moeten worden. Het milieujaarverslag laat zien hoe Zeeland Seaports de havens ecologisch beheert. Het havenbedrijf probeert de biodiversiteit in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Hiermee sluit Zeeland Seaports aan bij het door de Verenigde Naties in 2010 uitgeroepen ‘Jaar van de biodiversiteit'.