Archief

Voorbereid op transitie jeugdzorg

Gemeenten bereiden zich voor op de transitie van de jeugdzorg, zodat zij in 2015 verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het uitvoeren van de zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Ook zorgaanbieders bereiden zich voor op deze decentralisatie. Dertien jeugdzorgaanbieders hebben zich verenigd in de ‘Samenwerking Christelijke Jeugdhulp'. Samen hebben zij een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp.

 

Er is te weinig aandacht voor het gewone opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren, vindt de rijksoverheid. Zeker in verhouding tot de aandacht die er uitgaat naar de probleemjeugd. Met als gevolg dat er veel geld en aandacht is voor gespecialiseerde jeugdzorg (de tweede lijn) en relatief weinig voor algemene jeugdvoorzieningen, preventie en de zorg in de eerste lijn. Dat moet veranderen. Dat geldt ook voor de vele wettelijke kaders en de diverse overheidslagen die verantwoordelijk zijn of financieren. Door de bestuurlijke en de financiële verantwoordelijkheid onder te brengen bij één overheid, namelijk de gemeente, wil de rijksoverheid het jeugdzorgstelsel transparanter maken en verbeteren.

Netwerken
Deze decentralisatie van de jeugdzorg vindt per volgend jaar plaats, waardoor zorgverstrekkers op korte termijn te maken krijgen met de gemeenten als nieuwe opdrachtgevers. Dit zijn veel meer uitbesteders dan voorheen, waarmee het voor zorgaanbieders welhaast onmogelijk is om zich overal te presenteren en manifesteren. Vanuit de ‘Samenwerking Christelijke Jeugdhulp' benutten dertien organisaties daarom hun netwerken om elkaars specialisme bij alle gemeenten voor het voetlicht te brengen.

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp bestaat uit: Leliezorggroep, Siloah, Helpende Handen, Talenta, Eleos, De Schutse, Adullam, De Schuilplaats, Driestar educatief, SGJ Christelijke Jeugdzorg, Ds. G.H. Kerstencentrum, Hoornbeeck Connect en De Vluchtheuvel. Zij kunnen kinderen en jongeren overal in Nederland adequaat helpen met advies, begeleiding, zorg of opvang. Als individuele zorgaanbieder met het eigen specialisme, of gezamenlijk als er meerdere disciplines nodig zijn. Belangrijke aspecten in hun dienstverlening zijn de herkenbare christelijke waarden en de overtuiging dat iedereen de kans moet krijgen het beste uit zichzelf te halen. Samenwerking was er al op diverse vlakken, maar door de komende transitie van de jeugdzorg is de samenwerking robuuster geworden.

Naam en logo
Voor het tastbaar maken van de samenwerking werd BOOM Communicatie gevraagd de naam en het logo te ontwikkelen. Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie: “Wij adviseerden voor de samenwerking een concrete, beschrijvende naam toe te passen: Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. Hierdoor is het voor alle partijen die met de naam in aanraking komen duidelijk dat het geen fusie betreft, maar een samenwerking van verschillende zelfstandige organisaties met eenzelfde identiteit. Bovendien zou een nieuwe naam met een uitgesproken eigen karakter vooral zichzelf op de voorgrond plaatsen, in plaats van de aanbieders zelf”.
Diezelfde gedachte staat aan de basis van het logo dat BOOM Communicatie voor de samenwerking creëerde. Het logo staat in dienst van de samenwerking en symboliseert de zorg die rondom ieder individu georganiseerd wordt.

Partnermodule
Voor de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp zijn inmiddels verschillende communicatiemiddelen uitgewerkt, waaronder de website Christelijkejeugdhulp.nl. Centraal hierin staat een zoekfunctie waarmee voor elke zorgvraag snel de juiste aanbieder gevonden wordt. Alle samenwerkingspartners kunnen binnen de site hun eigen zoektermen aanbieden en hun eigen informatiepagina onderhouden. Dit doen zij met een speciaal hiervoor ontwikkelde module binnen het content management systeem. Daarmee heeft iedere partner toegang tot de eigen beheerbare onderdelen van de website.