Archief

Vos gaat verder als VSL

Vos SiloLogistics, voorheen onderdeel van Vos Logistics, is onafhankelijk geworden. De nieuwe naam waaronder het bedrijf operationeel is, is VSL SiloLogistics.

VSL SiloLogistics positioneert zichzelf als een onafhankelijk logistiek dienstverlener voor o.a. de petrochemische industrie. Vanaf de terminals en de zeven bedrijven van VSL SiloLogistics worden producten ontvangen, opgeslagen, verpakt en getransporteerd. De terminals zijn onder andere voorzien van silo's, warehouses en verpakkingmachines. Tevens zijn de terminals uitgerust met technieken en faciliteiten die nauw aansluiten bij de processen van klanten. Een aantal terminals beschikt over een eigen spoor- en kadeaansluiting, alle terreinen zijn ingericht voor ontvangst van vrachtwagens of voor het tijdelijk buiten opslaan van verpakte goederen.

Na de overname moest VSL SiloLogistics zichzelf opnieuw profileren in de markt en zich onderscheidden van concurrenten. Een direct gevolg hiervan was het zichtbaar maken van de nieuwe identiteit. BOOM® Creatie en Communicatie heeft in een kort tijdsbestek de gehele organisatie voorzien van een nieuwe huisstijl.