Archief

Vrijwilliger worden uit eigenbelang

Vrijwilligers zijn schaars. Zeker voor taken die minder vrijblijvend zijn en waarvoor je ‘uit het juiste hout gesneden' moet zijn. En juist zulke mensen zoekt Sensoor, de telefoon- en chatdienst voor iedereen die hulp nodig heeft. Een tekort aan vrijwilligers was voor hen aanleiding om een onderbouwd plan te laten ontwikkelen voor de wervingscommunicatie.

In de huidige markt met talrijke mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen en een levensstijl die gekenmerkt wordt door weinig vrije tijd, is het bijzonder moeilijk om goede kandidaten voor vrijwilligersfuncties te vinden. Toch is dat het doel van Adesse Zeeland, de stichting achter de Zeeuwse tak van het landelijk opererende Sensoor.

Vanuit de discipline arbeidsmarktcommunicatie ontwikkelde BOOM een communicatieplan. Dit plan biedt onder meer de tools waarmee de wervingsboodschap op een professionele en effectieve manier op de doelgroep kan worden overgebracht. Ook legt het plan nadruk op ‘employer branding': het verhogen van de waarde van Sensoor als werkgever door met een heldere profilering over te brengen wat het aan vrijwilligers te bieden heeft. “Motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen, zijn niet enkel altruïstisch. Vrijwilligerswerk doe je ook uit een eigen belang”, licht communicatieadviseur Mindy Hugens van BOOM toe. “Door middel van deskresearch en interviews hebben we de voor Sensoor-vrijwilligers relevante motieven in kaart gebracht. Hier spelen we op in met de wervingsboodschap.”

Communicatie vervulde voor Sensoor voorheen vooral de functie om hulpzoekenden te informeren over haar dienstverlening. Waar het ging om het aantrekken van vrijwilligers, was de organisatie erg summier in haar communicatie. Er werd sterk ingezoomd op de eisen die aan vrijwilligers worden gesteld en op de selectieprocedure. In de communicatiemiddelen die nu worden ontwikkeld, laat Sensoor veel sterker zien wie zij is als werkgever en welke meerwaarde het werk voor de vrijwilligers kan hebben. Mindy Hugens: “In de printadvertenties en de internetbanners die onlangs in de media verschenen, benadrukken we in inhoud en ontwerpstijl die aspecten van de vrijwilligersfunctie en het werkgeverschap waarmee Sensoor behoeften bij oriënterende vrijwilligers weet in te vullen. Het voordeel van het vrijwilligerswerk – het antwoord op de vraag ‘what's in it for me?'- komt veel sterker naar voren.”