Archief

Vrouw in radiocommercial overtuigender

Na lang twijfelen en speculeren is er eindelijk duidelijkheid: een vrouwenstem in een radiocommercial werkt beter. En dat terwijl er in de praktijk meer van mannelijke voice-overs gebruik wordt gemaakt.

De Rijksuniversiteit Groningen en Soundbase hebben samen een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de sekse van de spreker op de waardering van de boodschap. Uit de resultaten blijkt dat een vrouwenstem in de meeste gevallen effectiever is.

De gemiddelde luisteraar laat zich onbewust leiden door vooroordelen, gebaseerd op eeuwenoude stereotypen. Een mannenstem in relatie tot mannenproducten wordt als betrouwbaar en professioneel ervaren. Dit geldt ook voor een vrouwenstem bij vrouwenproducten. Opvallend is dat in alle gevallen de vrouwelijke spreker aardiger en aantrekkelijker wordt gevonden.

Een vrouwenstem beschikt over de meeste overtuigingskracht als het gaat om een commercial van een ‘neutraal product', zoals een koffiezetapparaat of meubilair. Het product wordt dan positiever gewaardeerd. In de praktijk wordt bij een meerderheid van dergelijke radiocommercials vooral een mannenstem gebruikt.

Volgens David Westveer, communicatieadviseur bij BOOM, is onderzoek belangrijk om de effectiviteit van communicatiemiddelen te vergroten: “Dit onderzoek toont maar weer eens aan dat de gekozen vorm van invloed is op de effectiviteit van het communicatiemiddel. Daar dient rekening mee gehouden te worden bij de vervaardiging van onder andere auditieve middelen. Overigens is bij gesproken woord niet alleen de sekse van de stem van invloed op de verwerking. Ook aspecten als tempo, articulatie, volume, variatie in pitch, ritme en rijm spelen een rol. En dan heb ik het nog niet over de inhoud.”

Volgens Westveer is het zinvol om commercials in verschillende varianten te pre-testen bij de doelgroep: “Door een adequaat praktisch communicatieonderzoek kan de effectiviteit van een communicatiemiddel zoals een radiospot worden vergroot. Met de uitkomsten van een simpele pre-test kan bijvoorbeeld de begrijpelijkheid, de aantrekkelijkheid en daarmee de effectiviteit van een spotje worden vergroot. Een pre-test betaalt zich zeker uit. Zendtijd wordt niet weggegeven. Daarom is zorgvuldigheid gewenst. De ingekochte tijd dient effectief ingezet te worden. Zo levert het contactmoment meer rendement op.”

Geraadpleegde bron: Molblog. Op de foto: David Westveer.