Archief

Webinar als multifunctionele tool

Webinars kunnen bedrijven veel bieden. Medewerkers verrijken er hun kennis mee en doen er nieuwe inzichten door op. Ook vanuit ander perspectief bekeken, is het webinar van grote waarde. Het is voor B2B-bedrijven namelijk één van de meest effectieve tools voor contentmarketing, zo wijst het benchmarkonderzoek van het Content Marketing Institute uit.

Webinar als leadnurturer

Uit het onderzoek blijkt dat het webinar een zeer geschikt middel is voor leadgeneratie en leadnurturing. Potentiële en bestaande klanten voorzien van specifieke en voor hen relevante informatie, versterkt namelijk de relatie. Toch zetten nog lang niet alle bedrijven webinars in, laat staan dat ze dit op een integrale en succesvolle wijze doen. Te weinig tijd, onvoldoende menskracht en een gebrek aan kennis: het zijn veelgehoorde redenen waarom bedrijven webinars niet of nauwelijks inzetten als marketingtool.

 

Een organisatie of merk kan zich als specialist presenteren of profileren; als een partij die kennishouder is van het onderwerp. Of als een partij die oplossingen biedt voor concrete klantproblemen. Zo leiden webinars tot kwalitatief goede leads.

Bart Thijssen (BOOM Communicatie)

 

Voordelen van webinars

Dat is opmerkelijk, zeker gezien de vele voordelen die het middel kent. Vanwege het online karakter, kan een webinar namelijk relatief eenvoudig een groot publiek bereiken. Daarnaast kan het op een uitstekende manier thought leadership over een thema uitdragen. Een organisatie of merk kan zich als specialist presenteren of profileren; als een partij die kennishouder is van het onderwerp. Of als een partij die oplossingen biedt voor concrete klantproblemen. Zo leiden webinars tot kwalitatief goede leads.

De hoge kosten per lead lijken op het eerste oog een valide tegenargument, maar als het webinar als tool doordacht wordt benut, levert het bedrijven aantoonbaar meerwaarde op. Die meerwaarde is er vaak extern, maar soms ook intern. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die een webinar biedt voor interne kennisdeling en het trainen en opleiden van medewerkers. Ook voor PR, het onderhouden van relaties en het voeden en bewerkstelligen van co-creatie is een webinar succesvol in te zetten.

Goede voorbereiding

Tijd is vaak een belemmerende factor bij het ontwikkelen en uitwerken van een webinar. Een goede aanpak vergt een zorgvuldige voorbereiding. En ja: dat kost nu eenmaal tijd en energie. Belangrijke onderdelen van die voorbereiding zijn een planning en een beschrijving van doelen en doelgroepen. Want hoewel een organisatie of merk met een webinar heel veel kanten op kan, is het aanbrengen van focus belangrijk. Kies voor een afgebakend onderwerp en een duidelijke boodschap, gericht op een specifieke doelgroep. De titel is wat dat betreft al bepalend. Steek deze niet te breed in, maar maak keuzes. Alleen dan is het webinar relevant en dus interessant.

Van doelstelling tot livegang: daartussen bevinden zich de nodige stappen. De software moet gereed zijn, de presentatie vraagt om aandacht, de presentator moet zich voorbereiden. Reserveer daarom een doorlooptijd van zeker zes weken.

Promotie is essentieel voor succes

Een specifiek en zeer belangrijk onderdeel van de voorbereiding, is het promoten van het webinar. Het succes valt of staat met (relevante) deelnemers. Bij hen moet het webinar dus onder de aandacht komen, op een manier die hen aanspreekt en waardoor ze de meerwaarde ervan inzien. Promotie via social media is hiervoor zeer geschikt. Daarbij is goede targeting en timing mogelijk via advertenties. Ook de bestaande volgers zijn op social natuurlijk binnen handbereik. Het vinden van het juiste evenwicht tussen awareness en disturbance is daarbij belangrijk.

 

Ook voor PR, het onderhouden van relaties en het voeden en realiseren van co-creatie is een webinar succesvol in te zetten.

Bart Thijssen (BOOM Communicatie)

 

Bestaande relaties kunnen via een e-mailnieuwsbrief op het webinar worden geattendeerd. Het is daarbij raadzaam om niet één e-mail te versturen, maar een fasering aan te brengen. De eerste e-mail formuleert bijvoorbeeld de probleem-oplossingconstructie die onder het webinar ligt. Een tweede e-mail geeft meer informatie over de precieze inhoud en de achtergrond en expertise van de presentator. Een derde e-mail – bij voorkeur op de dag zelf – fungeert als laatste reminder. Een kenmerkend voordeel van webinars is namelijk dat deelnemers op het laatste moment kunnen beslissen of ze willen deelnemen. Ze overbruggen geen fysieke afstand, dus meteen inhaken is mogelijk. Dat doen ook veel mensen: vaak neemt het aantal inschrijvingen op het laatste moment nog sterk toe.

Het webinar zelf

Juist omdat het een live-evenement betreft, is een goede voorbereiding cruciaal. Pas dan zijn alle randvoorwaarden aanwezig voor succes. Een goed verhaal, een sterke spreker en een aansprekende presentatie vormen de hoofdingrediënten. Tijdens het webinar is het contact met de deelnemers belangrijk. Benut de interactiviteit, bijvoorbeeld met ingestuurde vragen of met polls in de presentatie. Is het voor de presentator lastig het overzicht te behouden en alles in goede banen te leiden, werk dan met een host. Deze verzorgt de introducties en praat het webinar aan elkaar, zodat de specialist zich op het inhoudelijke verhaal kan richten.

Na afloop

Het heeft de nodige zweetdruppels gekost, maar het is zover: het webinar is achter de rug. Of toch niet? Juist de mogelijkheden die het webinar na afloop biedt, maakt het tot zo’n effectieve tool. Stel het webinar on demand beschikbaar. Deelnemers kunnen het webinar zo nog eens terugkijken of deze doorsturen naar collega’s. Vergeet ook de eigen evaluatie niet. Wat ging er goed en wat kon er beter? Welke leads verdienen opvolging? En breng in kaart welke vragen van deelnemers onbeantwoord zijn gebleven. Want juist díe vragen vormen een uitstekend ‘haakje’ voor het volgende webinar.