Archief

Webrichtlijnen voor alle overheden

De SP wil dat de webrichtlijnen die gelden voor de websites van de rijksoverheid verplicht worden gesteld voor sites van alle overheden. Dat stelt SP-parlementariër Ronald van Raak vandaag tegenover NU.nl. De Nederlandse overheid heeft internationale webstandaarden samengebracht in het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Dit model omvat 125 kwaliteitseisen waaraan sites van de rijksoverheid behoren te voldoen. Met de webrichtlijnen wordt een optimale gebruiksvriendelijkheid beoogd zodat overheidsinformatie voor iedereen toegankelijk is.

Vorige maand liet staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld weten de webrichtlijnen niet te willen verplichten voor ‘lagere’ overheden. Bijleveld beschouwt de online dienstverlening van provincies en gemeenten als hun eigen verantwoordelijkheid.

Onterecht stelt de SP. Volgens Van Raak voldoet slechts 4,3 procent van alle overheidssites aan de richtlijnen.”Informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar blijkbaar staat dit nog niet bij alle overheidsorganisaties helder op het netvlies”, aldus de SP'er. “Vrijblijvende richtlijnen zullen dit niet veranderen.”

De webrichtlijnen zijn opgesteld zodat sites bruikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Ook mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap moeten vrijelijk overheidsinformatie kunnen benaderen.

Met het overheidsbreed verplichten van de webrichtlijnen wil de SP overheden dwingen beter te kijken naar de toegankelijkheid van hun online dienstverlening.

Van Raak legt vandaag zijn verzoek tijdens een debat in de kamer voor aan de staatssecretaris.

Zie voor webrichtlijnen voor de overheid: www.webrichtlijnen.nl

Artikel geschreven o.b.v. nieuwsartikel Nu.nl