Archief

Wedstrijd Rob Verlinden in Etten-Leur

In 2005 hebben Woonstichting Etten-Leur (WEL) en de Gemeente Etten-Leur ervoor gekozen om de handen ineen te slaan, in het belang van wonen en leefbaarheid in Etten-Leur. Deze samenwerking is vastgelegd in diverse prestatieafspraken én concrete acties. Ter afronding van diverse projecten in de omgeving van de Vioolstraat, organiseren WEL en gemeente een voortuinenwedstrijd. Dit project is onderdeel van het Wijkplan Grauwe Polder. Voor alle wijkplannen geldt: ‘Haal het beste uit je wijk’, waarvoor BOOM® reeds de overkoepelende projectstijl heeft gecreëerd. Tv-hovenier Rob Verlinden was hierover zo enthousiast, dat hij met zijn filmploeg van het SBS 6 programma “De Tuinruimers” opnamen kwam maken.

In de Prestatieafspraak 2008 – 2015 geven Woonstichting Etten-Leur en de gemeente concreet aan hoe beide partijen in het belang van de gemeenschap de komende jaren invulling geven aan het wonen en de leefbaarheid in Etten-Leur. Het wel en wee van inwoners van Etten-Leur staat centraal. Een goede, betaalbare woning in een prettige omgeving is hierbij een voorwaarde. De afspraken hebben daarom ook betrekking op het wonen, de betaalbaarheid van het wonen en de leefbaarheid. 

Doel Gemeente en WEL

WEL en de gemeente hechten niet alleen een belang aan goede woningen en een mooie woonomgeving, maar vinden het ook belangrijk dat mensen hier met plezier wonen. Om die reden worden er ook allerlei leefbaarheidsprojecten georganiseerd die moeten leiden tot nog betere contacten tussen bewoners, zoals “Veilig Achterom”, Bureau Buurtbemiddeling en voortuinenwedstrijden.
 

Voortuinenwedstrijd
WEL heeft haar huurwoningen in de omgeving van de Vioolstraat voorzien van nieuwe kunststofkozijnen. Ook zijn er houten schuttingen en poorten geplaatst via het project “Veilig achterom”. Momenteel werkt de Gemeente Etten-Leur hard aan het verbeteren van riolering, bestrating, verlichting en openbaar groen. Deze leefbaarheidacties worden afgesloten met een voortuinenwedstrijd en het belooft een bijzondere wedstrijd te worden, want… Rob Verlinden en SBS 6 gaan de voortuinenwedstrijd begeleiden. 

SBS 6 zendt de voortuinenwedstrijd – samen met andere sfeerbeelden van Etten-Leur – op 6 december a.s. tussen 17.00 en 18.00 uur uit in het televisieprogramma De Tuinruimers.