Archief

Wel belastingen, geen verrassingen

Als de gemeentelijke belastingaanslag ineens op een ander briefpapier in de bus valt, kan dat tot verwarring leiden. Het samen heffen en innen van de lokale belastingen door verschillende overheden, vraagt dus van tevoren om heldere communicatie.

De gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Waterschap Brabantse Delta streven naar een klantgerichte en optimale dienstverlening. Om burgers en bedrijven efficiënt en effectief van dienst te zijn, is de organisatie Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) in het leven geroepen. BWB gaat vanaf 2012 gezamenlijk de belastingheffing- en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen uitvoeren. Met deze aanpak komen de lokale belastingen van de gemeenten en het waterschap voortaan op één aanslagbiljet te staan.

BOOM Communicatie werd na een bureauoriëntatie gekozen om BWB te assisteren bij de ontwikkeling van de visuele identiteit rondom de nieuwe situatie. Aangezien de nieuwe organisatie nog in oprichting is, zijn het reeds ontwikkelde logo en huisstijl een van de eerste wapenfeiten geweest die de samenwerking tastbaar maakten. In vorm en uitvoering is rekening gehouden met de grote mate van digitalisering bij de moderne belastingprocessen.

Op 1 januari 2012 zal Belastingsamenwerking West-Brabant de belastingtaken van de deelnemende overheden overnemen. Als centrale locatie is gekozen voor Etten-Leur, waar het kantoor momenteel wordt ingericht. De volgende stap is de daadwerkelijke communicatie naar de burger en het bedrijfsleven. Communicatieadviseur Annemieke van Egmond van BOOM: “Heldere communicatie staat steeds voorop. Want als het gaat om belastingen, houdt niemand van verrassingen! Wie opeens een aanslag van een volkomen onbekende organisatie toegezonden krijgt, zal die met argwaan bekijken en vervolgens de telefoon pakken om te verifiëren of dit wel een officiële belastingaanslag is. Dat moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden door al in een vroegtijdig stadium duidelijk te maken van wie men een aanslag kan verwachten en wat de voordelen van deze samenwerking zijn”.