Archief

Werk aan het merk

De twee ROC's in Zeeland gaan het nieuwe schooljaar in met hun gezamenlijke nieuwe naam ‘Scalda'. Naast deze naam, heeft het samengaan consequenties voor de manier waarop de organisatie in de toekomst naar buiten treedt. Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie, heeft hier zojuist een toelichting op gegeven aan een deel van het personeel van Scalda.

Joop Maas: “Een nieuwe naam en een nieuw logo zijn de direct zichtbare veranderingen van de fusie. Maar ook in de strategie waarmee Scalda de buitenwereld tegemoet treedt, zijn veranderingen doorgevoerd. Met name het merkgericht handelen en communiceren is sterker aangezet. Door middel van een merkbepalingstraject hebben we de kernwaarden en ambitiepunten bepaald en zijn deze vastgelegd in een merkdocument. Dat document is leidend geweest in de ontwikkeling van het nieuwe logo en zal dat ook zijn bij toekomstige communicatiemomenten. Het bouwen aan een consistent en krachtig merk vraagt bovendien van alle medewerkers dat zij dagelijks merkbewust en merkgericht handelen. Met andere woorden: elke dag moet uit het eigen gedrag en door de manier van communiceren blijken dat de merkwaarden stand houden. Iedereen moet daar dus aan meewerken. Met name op dat aspect heb ik zojuist ingezoomd in mijn presentatie”.

BOOM Communicatie hecht belang aan het inventariseren en het daarna vaststellen van waarden die een merk authentiek, onderscheidend en relevant maken. Maas: “Pas als je zo'n exercitie hebt gedaan, kun je tot een merkbelofte komen die in de praktijk ook waar te maken is richting je doelgroepen. Geen enkele organisatie heeft er iets aan om te roepen wat doelgroepen willen horen. Dat keert zich meteen tegen je, op het moment dat de klant merkt dat je helemaal niet waar kunt maken wat je hebt beloofd. Nee, communicatie moet je vooral afstemmen op relevante en kansrijke eigenschappen van jezelf. ‘Communiceer jezelf', zeggen wij altijd”.

Zie ook: Scalda van start in nieuwe schooljaar