Archief

Werknemers communiceren traditioneel

Uit een recent onderzoek onder 90 Nederlandse bedrijven komt naar voren dat er door werknemers voornamelijk op traditionele manieren wordt gecommuniceerd.

Nederlandse werknemers gebruiken voornamelijk de telefoon om te communiceren met anderen. 61% van de ondervraagde werkzame personen geeft aan meer dan een uur aan de telefoon te zitten op een gemiddelde werkdag. Naast de telefoon wordt persoonlijk contact als belangrijk communicatiemiddel aangegeven. Door 75% van de respondenten wordt er meer dan een uur per werkdag besteed aan persoonlijke interactie met collega's, klanten en leveranciers.

Het onderzoek van IP-communicatiespecialist Mitel stelt vast dat e-mail een populair communicatiemiddel van Nederlandse werknemers is. Voornamelijk mannelijke werknemers zijn bedreven in de toepassing van e-mail in hun werkomgeving. 80% van de ondervraagde mannen en 70% van de ondervraagde vrouwen besteedt op een gemiddelde werkdag minimaal een uur aan e-mailcommunicatie. Opvallend is dat 16% van de mannelijke respondenten zeker de helft van de werkdag bezig is met het verwerken en versturen van e-mails. Interactie via telefoon, e-mail en persoonlijk contact kunnen worden bestempeld als meer traditionele manieren van communicatie.

Minder traditionele communicatiemiddelen, zoals instant messaging en sms, scoren onder Nederlandse werknemers laag. 82% van de ondervraagden geeft aan dat zij niet chatten tijdens werktijd. Ook wordt er in Nederland nauwelijks zakelijk geblogd. Slechts 19 procent zegt dit weleens te doen. Wel maakt 27 procent van de medewerkers tijdens de kantooruren gebruik van sociale netwerksites als LinkedIn en Hyves.

Gebaseerd op bron: www.telecommagazine.nl.