Archief

Werknemers naïef met social media

Eenderde van de medewerkers plaatst wel eens berichten op social media over het werk, de werkgever of de producten en diensten van de organisatie. Maar vaak zijn werknemers zich er niet bewust dat zij ook online de organisatie vertegenwoordigen.

Joost Verhoeven, communicatiewetenschapper van de Universiteit van Amsterdam, onderzocht in opdracht van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) het social mediagedrag van werknemers. Uit het onderzoek (onder 375 medewerkers van acht organisaties) blijkt dat eenderde van hen wel eens werkgerelateerde berichten plaatst. Dit komt vaker voor onder vrouwen en hoogopgeleiden.

Effect
Toch is een groot deel van de werknemers zich er niet van bewust welk effect hun social mediagedrag heeft op de organisatie. Met hun online berichten zorgen zij namelijk voor meer publiciteit en beïnvloeden de perceptie van het bedrijf onder externen. Zij zijn in wezen de ambassadeurs van de organisatie en hebben daarmee een voorbeeldrol. Om besef onder medewerkers te creëren, pleit Verhoeven voor een social mediacode binnen bedrijven met duidelijke richtlijnen.

Bewustheid
Communicatieadviseur Joop Maas van BOOM Communicatie sluit zich hierbij aan. In zijn column ‘To tweet…of niet', die in februari op deze website werd gepubliceerd, vertelt hij dat een protocol of gedragscode voor het gebruik van social media een goed middel is. Niet om als werkgever alles te gaan verbieden, maar vooral om meer bewustzijn te creëren onder het personeel. Want het mag niet vanzelfsprekend zijn om zomaar van alles online te melden. Veel werknemers staan niet stil bij de gevolgen die ongewenste berichtgeving met zich mee kunnen brengen. In het ergste geval kan het zelfs de reputatie van het bedrijf of de belangen van de persoon in kwestie schaden.

Aandachtspunten
Het is dus zaak om voorafgaand aan het publiceren van online berichten kritisch na te denken of het bericht relevant is en of er geen gevoelige informatie over de organisatie naar buiten wordt gebracht. Volgens Maas laten we ons wanneer het gaat om online berichtgeving makkelijk verleiden tot prikkelende uitspraken. Over de consequenties wordt lang niet altijd nagedacht. Daarom noemt hij in zijn column een aantal aandachtspunten bij het publiceren van online berichten. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Geraadpleegde bron: Adformatie.nl.