Archief

Werving met een gouden randje

Met name bij het bedrijfsleven in Zuidwest-Nederland bestaat er grote behoefte aan hoogopgeleide maintenance-professionals. Bedrijven zoals Imtech, Enexis, SABIC en Heijmans ondertekenden niet voor niets een convenant dat aan de basis stond van de opleiding International Maintenance Management (IMM). Deze maatschappelijk gezien noodzakelijke opleiding, een samenwerking tussen Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland, wordt nu in de markt gezet. Op ludieke wijze is de opleiding IMM deze maand tijdens de open dagen van de hogescholen onder de aandacht gebracht bij potentiële studenten: een promotieteam deelde gouden kaarten uit voor een glanzende carrière.

Snijvlakopleiding
De IMM-opleiding leidt studenten op tot professionals voor de maintenance-sector. Zij gaan onderhouds- en beheerprocessen managen van kapitaalgoederen zoals vliegtuigen, schepen, wegen en energiecentrales. IMM is een snijvlakopleiding waarbij bedrijfskunde, technologie en mensgerichte vakken zijn gecombineerd. De opleiding heeft een internationale oriëntatie. Zo zijn de lessen in het Engels en zitten nationale en internationale studenten samen in de klas.

Jongerencommunicatie
De opleiding heeft de officiële accreditering nog maar net achter de rug en is in september met een kleine groep studenten gestart. De hogescholen hebben de ambitie om het studentenaantal snel te laten stijgen. Reden om actief te werven. IMM schakelde hiervoor BOOM Communicatie in, onder meer vanwege de ruime ervaring in het beroepsonderwijs en de aanwezige expertise op het vlak van jongerencommunicatie. René van Donschot is als senior communicatieadviseur vanuit BOOM gedetacheerd op dit project en pleit voor een proactieve aanpak: “We zijn meteen met een aantal acties gestart, omdat er tijdsdruk op zit. Potentiële studenten oriënteren zich nu al op hun studie die in de nazomer van 2012 gaat beginnen. Om studenten te werven voor komend collegejaar, is het noodzakelijk om direct te handelen en meteen onder de aandacht te komen”.

Prikkels
Momenteel ligt de focus op het informeren van het aanwezige potentieel. Han van Osch van Avans Hogeschool en projectleider IMM, licht toe: “Momenteel missen veel potentiële studenten onze opleiding tijdens hun oriëntatie. En dat is zonde. Door tijdens de open dagen krachtig te communiceren, brengen we de opleiding voor het voetlicht bij een groot potentieel”. Dat is nodig, omdat ook studenten met een niet-technische achtergrond kunnen instappen. Door juist niet de technische kant van de opleiding te benadrukken, maar vooral de aan de opleiding gekoppelde toekomstperspectieven, wordt een bredere groep jongeren geïnteresseerd. René van Donschot: “IMM biedt je de kans om te werken bij grote internationale bedrijven, je hebt nagenoeg een baangarantie, kunt rekenen op een goed salaris en krijgt verantwoordelijkheden waar je in andere branches alleen maar van kunt dromen. Als je kiest voor IMM, stap je dus in een gouden carrière. Dat aspect hebben we dan ook tot thema gemaakt in de campagne tijdens de open dagen van de hogescholen. Daarmee richten wij ons met name op jongeren die extrinsieke prikkels als salaris en status belangrijk vinden”.

BètaMentality
Voor dit project benutte BOOM wederom inzichten uit het BètaMentality-model. Van Donschot geeft aan dat eerder opgedane bureauervaring goed van pas kwam: “Wij waren enkele jaren geleden het eerste communicatiebureau in Nederland dat de doelgroepsegmentatie uit dit model toe wist te passen in de praktijk. Dat leverde het betreffende ROC een verhoogde instroom op van de technische opleidingen; een groei die inging tegen alle prognoses. Inmiddels hebben wij een tiental van dergelijke cases binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en geven wij overal in Nederland presentaties over de manieren waarop meer jongeren te interesseren zijn voor een techniekgerelateerde opleiding. Onze kennis en ervaring kwam goed van pas bij deze opdracht voor IMM. Het BètaMentality-model geeft ook in dit geval sturing aan de boodschappen en tone-of-voice van de campagne. Die campagne is afgestemd op een brede doelgroep, waarbij met name aansluiting wordt gezocht bij de zogenaamde carrièrebèta. We kiezen er dan ook bewust voor om potentiële studenten te informeren die niet specifiek de open dag op een bètalocatie bezoeken. Juist studenten die zich oriënteren op niet-technische beroepen kunnen voor deze opleiding een nieuw potentieel vormen!”

Volgens Han van Osch is het nadrukkelijk promoten van de opleiding niet alleen zinvol om voldoende studenten op te leiden om aan de vraag te voldoen van het beroepenveld. Groei van de opleiding is ook goed voor de concurrentiepositie van de regio en Nederland. “Als we deze opleiding goed van de grond kunnen krijgen, heeft deze regio en eigenlijk heel Nederland een unieke kans om haar prille specialisatie op het gebied van Maintenance nog verder vorm te geven op de internationale markt”, aldus Van Osch.

Meer informatie over International Maintenance Management is te vinden op: www.maintenance-academy.nl .