Archief

Woningbeurs WOONLAND stroomt vol

Het gaat erg hard met de opties voor deelname aan WOONLAND, de woningbeurs die op 4 en 5 februari 2010 wordt gehouden in de Grote Kerk te Goes. BOOM® heeft de organisatie van WOONLAND op zich genomen na het wegvallen van de jaarlijkse WoningExpo.

Duidelijk is reeds dat de nieuwe WOONLAND-formule blijkt aan te slaan. Kleinschaliger, qua opzet meer regionaal, maar wel duidelijk bij de basis blijven: informatie verstrekken over woningen (nieuwbouw, koopwoningen, huurwoningen). Gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en makelaars kunnen op WOONLAND op een rustige manier met echt geïnteresseerden in contact komen. De effectiviteit van het evenement staat centraal.

Door de intieme opzet is het aantal deelnemersplaatsen beperkt. Momenteel is reeds een groot deel van de standplaatsen vergeven of in optie vastgelegd. Er is nog een aantal mogelijkheden om deel te nemen aan WOONLAND.

De kosten voor deelname aan WOONLAND zijn voor standhouders beperkt. Men kan volstaan met kleinere, minder gevulde beursstands. Daarnaast wordt er flink bespaard op bezetting, daar de beurs alleen op vrijdag en zaterdag is geopend.