Archief

Woningcorporaties nemen volgende stap

De woningcorporaties Wo­nen West-Brabant, Soomland en Castria Wo­nen willen per 1 januari 2011 fuseren. Dat hebben de drie gisteren in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt.

Door de bundeling van krachten ontstaat een woningcorporatie die in totaal ongeveer 16.000 woningen beheert, voornamelijk in de gemeen­ten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steen­bergen en in de voormalige gemeente Wouw, nu Roosendaal. De drie woningcorporaties werken sinds kort al samen in het platform Zuidwestwonen.nl, waarin ze hun woningaanbod gezamenlijk aanbieden. BOOM lanceerde deze campagne december vorig jaar voor de samenwerkende woningcorporaties. Naast het woonverdeelsysteem Zuidwestwonen.nl werken de corporaties momenteel al samen bij buurtprojecten.

De drie traden onlangs nog in de publiciteit door samen met de woningstichtingen Dintel­oord en Woensdrecht een open brief te schrij­ven aan alle kandidaat-raadsleden in hun werk­gebied om te waarschuwen voor de gevolgen van de vergrijzing en ze er op voor te bereiden dat het afgelopen moet zijn met het ongebrei­deld bouwen van nieuwe woningen. 'Bouw al­leen nog maar voor senioren en niet meer voor starters', was de kern van de boodschap van de vijf corporaties.

Wonen West-Brabant is van de drie fusiepart­ner het grootst met zo'n 9000 woningen. Wo­nen West- Brabant zit vooral in de stad Bergen op Zoom, Putte, Ossendrecht en Hoogerheide en alle kernen van de gemeente Steenbergen minus Dinteloord. Soomland (3000 woningen) is vooral actief in Bergen op Zoom stad en Cas­triaWonen (4000 woningen) in de vroegere ge­meente Halsteren en in de gemeente Tholen.