Archief

Woon en Leef krijgt dit najaar vervolg

Na een geslaagde beurs in 2007 hebben de organiserende woningcorporaties wederom de intentie in september/oktober 2009 een woonbeurs te organiseren.

De gehele organisatie, begeleiding, promotie en realisatie wordt door Castria Wonen, Soomland, Woningstichting Dinteloord, Wonen West-Brabant en Woningstichting Woensdrecht uitbesteed aan BOOM®.

Tijdens Woon en Leef 2009 promoten de woningcorporaties, gezamenlijk met overheden, projectontwikkelaars en diverse bedrijven uit de regio, de prachtige woonregio West-Brabant en Tholen. Tevens wordt het woningaanbod van de corporaties gepresenteerd.