Archief

Workshop positioneren in het onderwijs

Speciaal voor scholen binnen het voortgezet onderwijs, gaven BOOM-adviseurs David Westveer en Joop Maas gisteren een workshop over positioneren tijdens het Nationale Havo/Vwo Congres. Dat leverde enthousiaste reacties op van de aanwezigen.

Tijdens het landelijke congres in Eindhoven presenteerden Westveer en Maas acht stappen om te komen tot een gerichte positionering. Wie deze stappen toepast op de eigen organisatie, maakt weloverwogen keuzes over de positie die de school wil en kan innemen. De aanpak is daarbij vooral gericht op de vraag hoe instellingen hun eigen krachten kunnen bepalen, benoemen en benutten.

Joop Maas: “Wij merken dat scholen in het voortgezet onderwijs moeite hebben om zich te onderscheiden op hun kernwaarden. In plaats daarvan gaan zij zich profileren met alles wat mogelijk interessant kan zijn voor hun doelgroep. Die doelgroep is overigens steeds meer de basisschoolleerlingen zelf, in plaats van hun ouders. Die leerlingen willen vooral horen en zien hoe het er op de school werkelijk aan toe gaat. Door mooie ‘praatjes en plaatjes' prikken ze al snel heen. Authenticiteit en geloofwaardigheid is in de profilering van de school van het allergrootste belang. Dan moet je als school dus wel goed voor ogen hebben waar je voor staat en dat ook in de praktijk brengen. Wij helpen scholen daarbij”.

Naast een theoretisch kader, was er tijd ingeruimd voor een korte kennismaking met één van de tools die BOOM in positioneringstrajecten toepast. Met deze tool konden de aanwezigen binnen enkele minuten de belangrijkste kernwaarden van hun eigen organisatie benoemen. “Verrassend om te ervaren dat ik daar eigenlijk heel goed over moest nadenken”, gaf één van de deelnemers na afloop aan. “Eigenlijk zouden de belangrijkste waarden zo vanzelfsprekend voor mij moeten zijn, dat ik ze meteen kan noemen.”