Archief

Workshop presteren op LinkedIn

De helft van de Nederlandse LinkedIn-gebruikers beschouwt het platform als een belangrijke ondersteunende factor in hun werk en 28 procent noemt het zelfs van essentieel belang. Volgens 85 procent zal dit de komende jaren ook zo blijven. LinkedIn-trainingen worden dan ook goed ontvangen: voor ruim 90 procent van de gebruikers die een training hebben gevolgd, leverde deze nieuwe inzichten op.

Vaksite Marketingfacts vroeg bijna 1.000 LinkedIn-leden naar hun gebruik van het zakelijke sociale netwerk. Ruim tweederde van de respondenten gebruikt LinkedIn inmiddels ruim drie jaar en van hen de helft al meer dan vijf jaar een account. Zestig procent logt dagelijks in op het platform en is dan vijf tot vijftien minuten actief.

Netwerken
Als belangrijkste reden om actief te zijn op LinkedIn noemt ruim 90 procent van de deelnemers aan het onderzoek het makkelijk kunnen netwerken. Bijna driekwart waardeert de mogelijkheid om zich als professional te kunnen profileren. Een derde van de respondenten hoopt via LinkedIn een nieuwe baan of een nieuw project te vinden.

Het gemiddeld aantal connecties van de onderzoeksdeelnemers ligt op 336. De functie ‘Wie heeft mijn profiel bekeken?' is populair: ruim 90 procent maakt hiervan gebruik. Wanneer daar een prospect verschijnt, reageert 20 procent direct met een follow up. Tweederde van de respondenten bekijkt alleen het bijbehorende profiel. Slechts een kwart heeft al eens een introductieverzoek ingezet, waarmee gebruikers via wederzijdse relaties in contact kunnen komen met tweedegraads connecties.

Aanbevelingen
Bijna de helft van de ondervraagde professionals hanteert in hun profiel gerichte zoek- en trefwoorden om de vindbaarheid in zoekmachines te verhogen. Veertig procent post ten minste wekelijks een status update. Ruim 60 procent gebruikt de recent toegevoegde functie ‘Media', waarmee video, documenten en weblinks aan een profiel kunnen worden toegevoegd. Eenzelfde percentage gebruikt de functie ‘Endorsement', waarmee specifieke vaardigheden en expertise van een connectie kunnen worden onderschreven. Volgens Marketingfacts is de functie ‘Recommendations' onder Nederlandse LinkedIn-gebruikers minder populair dan in de rest van de wereld. Slechts een kwart vraagt klanten, collega's of werkgevers actief om een aanbeveling.

Profileren
Volgens Joop Maas, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie, heeft LinkedIn zich in een paar jaar tijd ontwikkeld tot een bijna onmisbaar instrument voor ‘personal branding': “Maar zoals uit het onderzoek blijkt, valt er voor de meeste gebruikers nog veel te winnen. Een goede training is dus zinvol. Ook omdat LinkedIn regelmatig nieuwe functies toevoegt. Wij verzorgen verschillende workshops in social media, waaronder LinkedIn. Deelnemers doen daarin vaardigheden op om zich online nog beter te profileren. Daarvan profiteren niet alleen zijzelf, maar ook hun werkgevers”.

Geraadpleegde bron: Marketingfacts.nl.