Archief

Workshops inspireren en activeren

Als specialist op het gebied van corporate, marketing- en webcommunicatie heeft BOOM Communicatie een drietal inspirerende en activerende workshops ontwikkeld. De workshops ‘positioneren', ‘marketingcommunicatieacties' en ‘social media' helpen bedrijven en instellingen om razendsnel de ontwikkeling van strategie, beleid, planning en acties een impuls te geven. Kenmerkend voor de drie nieuwe BOOM-workshops zijn de laagdrempeligheid, de inzet van praktische methoden en de specifieke afstemming op de organisatiecontext van de deelnemers.

Ervaren trainers van BOOM verzorgen de workshops op de locatie van de deelnemers. BOOM-adviseur David Westveer licht toe: “Diverse organisaties hebben behoefte aan een frisse blik op hun marketing- en communicatievraagstukken, maar willen of kunnen daar zelf weinig tijd in investeren. De inspiratie- en activatieworkshops van BOOM sluiten aan op die behoefte. Binnen één dagdeel scheppen wij samen met de opdrachtgever duidelijkheid. Daarvoor hebben wij enkele workshopmethoden ontwikkeld. De juiste informatie komt zo snel boven tafel en de aanpak krijgt concreet gestalte. Zo'n sessie moet zinvol, leuk en constructief zijn met als opbrengst nieuwe en praktisch toepasbare ideeën, bruikbare handvaten en een eenduidige visie. Met een bondige notitie rapporteren wij de bevindingen. Dat is handig zodat organisaties met de uitkomsten aan de slag kunnen gaan.”

Commitment
Omdat er vanuit één bedrijf of instelling meerdere mensen hebben deelgenomen aan de workshop, ontstaat er al snel draagvlak en commitment om daadwerkelijk iets met de resultaten te gaan doen. BOOM-adviseur Joop Maas ziet dat naast de rapportage als een belangrijke opbrengst: “De deelnemers gaan tijdens de workshops samen een denkproces in, wat heel activerend werkt. Het levert vaak gelijkgestemde ambities op, kan opeens oplossingen bieden voor problemen die al jarenlang bestonden of kan zelfs tot geheel nieuwe inzichten en kansen leiden. Door een stuk kennis en ervaring in te brengen, helderheid te scheppen en structuur te bieden, boren we vaak een bron van inspiratie aan”.

De workshops zijn ontwikkeld vanuit de drie dienstverleningsdomeinen van BOOM: corporate communicatie (workshop positioneren), marketingcommunicatie (workshop marketingcommunicatieacties) en webcommunicatie (workshop social media). Hieronder is per workshop een korte beschrijving gegeven van de inhoud.

Workshop positioneren
Om authentiek, relevant en onderscheidend te zijn is het noodzakelijk helder te hebben waar je voor staat om dit vervolgens in de praktijk te brengen. Veel organisaties hebben moeite zich op kernwaarden te onderscheiden van anderen. Deelnemers krijgen in de workshop positioneren antwoord op de vraag hoe zij hun eigen krachten kunnen benoemen en benutten en hoe dit concreet kan bijdragen aan het behalen van organisatiedoelen.

Workshop marketingcommunicatieacties
Voor een geslaagde marketingcommunicatieacties is het noodzakelijk om van tevoren heldere uitgangspunten te formuleren. Deelnemers gaan in de workshop op zoek naar de kritische succesfactoren en worden gewezen op enkele mogelijke communicatiestrategieën. De sessie levert de deelnemers een heldere basisstrategie op, nieuwe ideeën en de blik van een onafhankelijke, creatieve en deskundige partij.

 

Workshop social media
De meeste organisaties erkennen de mogelijkheden van social media, maar weten deze niet optimaal te benutten. Communicatie via het net vraagt een specifieke benadering, vanwege de vele groepen die er gebruik van maken en de ‘voetsporen' die men achterlaat op het web. In de workshop ligt de aandacht op het vergroten van het communicerend vermogen en de externe oriëntatie van organisaties.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie vrijblijvend contact opnemen met één van de communicatieadviseurs van BOOM: 076-8880033 (Breda), 0113-252052 (Goes) of 010-7982421 (Rotterdam). Reageren kan ook door te mailen naar info@boomcommunicatie.nl.