Archief

Zakelijke spam per 1 juli verboden

Bedrijven en houders van een zakelijk e-mailadres kunnen per 1 juli niet zomaar meer ongevraagd commerciële berichten naar organisaties verzenden. Op die datum gaat de vernieuwde Telecommunicatiewet van kracht. De wet is uitgebreid met een spamverbod naar zakelijke adressen. Hierdoor is vanaf 1 juli het versturen van ongevraagde commerciële berichten naar bedrijven strafbaar.

Bedrijven mogen onder voorwaarden massaal e-mailberichten blijven versturen. Zakelijke e-maillijsten en adressen moeten via een zogenaamde opt-in zijn verkregen. Opt-in wil zeggen: expliciete toestemming. Verzenders van commerciële berichten zijn nu al verplicht om ontvangers de mogelijkheid te bieden zich af te melden. Vanaf 1 juli moeten ontvangers op enig moment expliciet te kennen hebben gegeven informatie te willen ontvangen.

Er geldt al een verbod op het verzenden van ongewenste e-mail naar particulieren. Volgens het ministerie van Economische Zaken loopt Nederland met deze maatregel voorop in de Europese Unie (EU). De Tweede Kamer besloot begin vorig jaar deze wetswijziging door te voeren.

Geraadpleegde bron: Nuzakelijk.nl