Archief

Zeeuws Energieakkoord zet in op energieneutraal wonen

Met de ondertekening van het Zeeuws Energieakkoord zetten de meer dan dertig aangesloten partners in op verduurzaming van de woningvoorraad in Zeeland. De aangesloten partners, overheden (gemeente en provincie), bedrijven, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de Zeeuwse dorpen, hebben de ambitie om de Zeeuwse woningvoorraad in 2045 energieneutraal te maken. BOOM Communicatie is gevraagd een gezamenlijke boodschap en tactiek te ontwikkelen die bijdraagt aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie.

De ambitie

De gezamenlijke doelstelling van het Zeeuws Energieakkoord is helder en ambitieus: alle huizen in Zeeland moeten uiterlijk in 2045 energieneutraal zijn. Landelijk is ingezet op het realiseren van diezelfde doelstelling in 2050. De partners willen snel in beweging komen en bewustwording creëren bij woningeigenaren. Door woningbezitters te adviseren en ze overzicht en inzicht te bieden, wordt ingezet op het daadwerkelijk verduurzamen van woningen. Door elkaars expertise en netwerken te benutten, wordt gerichter voldaan aan de wensen van de woningeigenaar.

 

Om te komen tot een breed gedragen en consistente boodschap, worden allereerst door middel van gesprekken met de partners specifieke wensen en aandachtspunten van in beeld gebracht.

Annelies Fugers (BOOM Communicatie)

 

Aanpak

Om te komen tot een breed gedragen en consistente boodschap, worden allereerst door middel van gesprekken met de partners specifieke wensen en aandachtspunten van in beeld gebracht. Hierdoor ontstaat draagvlak en wordt tevens kwalitatieve input verkregen voor het advies over de in te zetten strategie, middelen en de gezamenlijke boodschap.

Partners

Onder andere de volgende partners hebben zich bij het Zeeuws Energieakkoord aangesloten: de Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, Hogeschool Zeeland, Sociale Innovatie Zeeland, Zeeuws Klimaatfonds, Zeeuwind, ZMF, Marsaki, Impuls Zeeland, Enduris, Delta, Uneto-VNI en Bouwend Zeeland.