Archief

Zeeuwse Tong krijgt de ruimte

Nederland onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe economische sector. Stichting Zeeuwse Tong bouwt op dit moment een proefbedrijf voor de kweek van tong. Op 4 hectare grond worden vijvers aangelegd, waarin naast tong, ook zagers, schelpdieren en algen worden gekweekt.

Dit project verwezenlijkt zich in een periode van 5 jaar. Tijdens deze periode wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de wijze van kweken en de bedrijfsvoering in deze nieuwe bedrijfstak. Burgers, consumenten en overheden ontvangen deze informatie om vertrouwd te raken met binnendijkse aquacultuur, als nieuwe vorm van ruimtegebruik in Zeeland.

De natuurlijke kringloop waarborgt de duurzaamheid van het project. Vis produceert namelijk mest en mest zorgt voor de groei van zilte gewassen (algen/zeekraal/lamsoor). Deze dienen als voedsel voor schelpdieren en zagers, die dan uiteindelijk weer dienen als voedsel voor de tong. Er ontstaat op deze manier een gemengd ziltbedrijf.

Het bestuur van de Stichting Zeeuwse Tong besloot om te participeren in Zeeland Aquacultuur. Koninklijke Prins & Dingemanse en Roem van Yerseke nemen hier bijvoorbeeld ook aan deel. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Europees Visserij Fonds), het bedrijfsleven en de Provincie Zeeland.

BOOM is, in opdracht van Van Dantzig Communicatiepartners, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen rondom dit project.