Archief

Zeevis, vers van het land

De binnendijkse kweek van zoutwatervis- en schelpdieren lijkt technisch en economisch haalbaar. Dat is af te leiden uit het proefproject dat in 2007 is gestart in Colijnsplaat. Op 4 hectare grond zijn daar vijvers aangelegd, waarin tong, zagers, schelpdieren en algen worden gekweekt. Het pilotproject is uniek in de wereld.

Tijdens het project wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de wijze van kweken en de bedrijfsvoering in deze nieuwe bedrijfstak. Burgers, consumenten en overheden ontvangen deze informatie om vertrouwd te raken met binnendijkse aquacultuur, als nieuwe vorm van ruimtegebruik. Belangrijk onderdeel van het project is het toepassen van een natuurlijke kringloop. Vis produceert namelijk mest en mest zorgt voor de groei van zilte gewassen (algen/zeekraal/lamsoor). Deze dienen als voedsel voor schelpdieren en zagers, die dan uiteindelijk weer dienen als voedsel voor de tong. Er ontstaat op deze manier een gemengd ziltbedrijf dat gebruik maakt van een duurzame cyclus. Hoe dit proces op de meest duurzame manier kan plaatsvinden en op de lange termijn rendabel kan zijn, wordt nu onderzocht. Uiteindelijk moet het project leiden tot een opleidingsprogramma voor startende ondernemers.

BOOM Communicatie is, in opdracht van Van Dantzig Communicatiepartners, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen rondom dit innovatieve project in de visserijsector. Eén van die communicatiemiddelen is de projectwebsite Zeeuwsetong.nl.

Lees ook:

Zeeuwse Tong krijgt de ruimte

Zeeuwse Tong wil kennis borgen

Verburg wil kenniscentrum visserij