Archief

Naam creëert faam

Een goede merknaam is één van de krachtigste en meest waardevolle positioneringsinstrumenten. De naam is van essentieel belang voor het profileren van een organisatie of merk. Toch merk ik dat hier weinig aandacht voor is of dat het niet eens overwogen wordt om hieraan te sleutelen. Terwijl het soms wel verstandig is om een naam onder de loep te nemen en mogelijk aan te passen, een compleet andere naam te kiezen of een naam toe te voegen.

Dit gold ook voor één van onze klanten, een handelsmaatschappij – een groot Nederlands familiebedrijf dat steeds meer internationaal werkt. Zij lieten door ons een nieuw logo ontwerpen en een nieuwe huisstijl creëren. Hen gaf ik de tip: ‘Dit is ook een mooi moment om jullie bedrijfsnaam aan te passen, zodat deze internationaal beter te gebruiken is. Lijkt jullie dat ook niet verstandig?’ En zo geschiedde*. Heel simpel eigenlijk.

 

Aanleidingen voor naamontwikkeling

Zó eenvoudig is het natuurlijk lang niet altijd. Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een naamontwikkelingstraject. Zo kan er een herpositionering hebben plaatsgevonden, waaruit is gebleken dat de bestaande naam niet meer volledig voldoet. Er zijn dan nieuwe inzichten, nieuwe ambities en een nieuwe horizon. Het aanpassen of vervangen van een bedrijfsnaam of merkaanduiding kan ook noodzakelijk zijn door een fusie of bij het lanceren van een nieuw merk. Of, omdat het verstandig is er een ander label naast te zetten, waarin de activiteiten plaats gaan vinden die niet goed passen bij uw core business. Dat maakt het voor uw klanten allemaal een stuk duidelijker!

Creativiteit is belangrijk bij naamontwikkeling, een gedegen fundament is onmisbaar.

Hans van den Boom (BOOM)

Visie op naamcreatie

De vraag is dan natuurlijk wel: hoe komen we tot die ene ‘rake’ naam? Bij BOOM geloven we niet in het ‘verzinnen’ van een bedrijfsnaam of merknaam. In onze visie komt die naam namelijk logisch voort uit de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van een organisatie of merk. De naamgeving representeert waar men voor staat; wat de meerwaarde is die men te bieden heeft. Het fundament van een naamontwikkelings­traject is bij ons dan ook het scherp definiëren van de eigen identiteit. Op basis van de eigen merkwaarden bedenken we vervolgens een nieuwe ‘brand name’, bedrijfsnaam of organisatie-benaming die de identiteit op verschillende manieren ondersteunt en versterkt.

 

Gedegen en creatief naamontwikkelingstraject

Voordat het proces van divergeren en convergeren – zoals dat zo mooi heet – kan starten, worden eerst de uitgangspunten goed vastgesteld. Wat is de mentale positie die de organisatie of het merk inneemt; welke associaties spelen een rol? Hoe moet de naam klinken? In welke talen en culturen wordt de naam toegepast? Welke persoonlijkheidskenmerken willen we oproepen? Welke domeinnamen moeten beschikbaar zijn? Is een associatieve, beschrijvende, communicatieve of abstracte naam het meest geschikt? Binnen welke merkarchitectuur moet de naam passen? En ga zo maar door. Mijn visie is: creativiteit is belangrijk bij naamontwikkeling, een gedegen fundament is onmisbaar.

 

Namestorming

Nadat de uitgangspunten goed zijn afgekaderd, komt er via brainstormsessies met copywriters, strategen, conceptontwikkelaars en communicatieadviseurs een longlist tot stand. Na deze ‘namestorms’ vindt een linguïstische toetsing plaats, onder meer op aspecten als uitspreekbaarheid, schrijfbaarheid, associaties en betekenis. Daarna volgt doorgaans een beschikbaarheidsonderzoek. Bij (internationale) handelskamers, merkenbureaus, domeinnameninstanties en via specifieke internetzoekmachines doen we onderzoek naar vergelijkbare namen en mogelijke bezwaren. Van daaruit wordt een shortlist samengesteld. Na de rapportage en presentatie van een onderbouwd advies, stellen we samen met de opdrachtgever de nieuwe naam vast. Vervolgens volgt implementatie, plus uiteraard goede communicatie hierover naar alle doelgroepen.

Met dit zorgvuldige traject wordt een goed fundament gelegd voor een duidelijke profilering die passend is bij uw identiteit en gewenste uitstraling. Zodat u een goede naam en natuurlijk ook fantastische faam genereert!