Archief

DM-CAMPAGNE VOOR ADFORMATIE

Met een DM-campagne bracht de Adformatie Groep haar advertentiemogelijkheden op een nadrukkelijke wijze onder de aandacht bij prospects in de grafimediabranche. Ontvangers van een op interactie gerichte mailing konden door het insturen van een met stickers beplakte antwoordkaart een afgestemd mediaplan ontvangen.

De grote variatie aan mediatitels, evenementen en thema's en de op doelgroepen gerichte advertentiemogelijkheden van de Adformatie Groep waren nog niet of onvolledig bekend bij adverteerders. De Adformatie Groep wilde relaties en potentiële klanten daarom informeren over de uitgebreide advertentiemogelijkheden. Met name het aspect dat adverteerders heel gericht op een doelgroep kunnen afstemmen, moest worden uitgedragen.

Met de DM-campagne werd de bekendheid met de advertentiemogelijkheden vergroot. Doelgroepen van Adformatie Groep ontvingen een fraai vormgegeven mailing waarmee zij door middel van het plakken van stickers op een antwoordkaart hun mediadoelen en doelgroepen konden bepalen. Relevante kanalen, evenementen en thema's konden vervolgens ook op de antwoordkaart worden aangevinkt. Zo werd voor de doelgroep inzchtelijk dat de Adformatie Groep gerichte advertentiemogelijkheden aanbiedt.

Ontvangers van de mailing konden de antwoordkaart insturen en daarmee een op maat opgesteld mediaplan ontvangen. Een media-adviseur nam daarna contact op om de verschillende opties toe te lichten. Gingen de prospects in op de aanbieding, dan maakten zij kans op een mediabesteding ter waarde van 5.000 euro. Op deze wijze stimuleerde de Adformatie Groep haar directe verkopen.

Enkele bekende titels die onder Adformatie Groep vallen zijn: Adformatie, Communicatie, Tijdschrift voor Marketing, Marketing Result en Creatie.