Archief

DE GROENE ‘SWITCH' VAN AVANS HOGESCHOOL

Olie is niet alleen de basis voor brandstof; bijna alle producten om ons heen zijn op de één of andere manier gemaakt van deze fossiele grondstof. Dat kan en moet anders, want olie worden schaarser, duurder en het gebruik ervan vervuilt de wereld. Een deel van de industrie oriënteert zich daarom op nieuwe manieren van produceren, met groene grondstoffen als input. Voor deze groeiende biobased sector zijn nieuwe deskundige medewerkers nodig. Avans Hogeschool speelt hierop in door een major aan te bieden die in het teken staat van de biobased chemie: Biobased TeCh. Om deze nieuwe major in de markt te zetten werd een beroep gedaan op BOOM Communicatie.

Allereerst werd er een campagneplan opgesteld, waarin de uitgangspunten op strategisch en tactisch vlak werden bepaald en uiteengezet, gebruikmakend van de inzichten en ervaringen van BOOM met betrekking tot jongerencommunicatie en het Bètamentality-model. Dat model benoemt vier groepen jongeren op basis van hun houding tegenover techniek. De groep waarop de technische opleidingen zich normaal gesproken richten, zijn de concrete bèta's. Dat zijn de jongeren die een intrinsieke motivatie hebben om iets met techniek te gaan doen. In veel gevallen zijn er echter ruimere mogelijkheden waar het de werving voor techniekgerelateerde opleidingen betreft. Dat geldt ook voor deze major, waarvoor ook carrièrebèta's en met name mensgerichte generalisten te interesseren zijn. Dat is de groep die iets wil betekenen voor mens en maatschappij. In dit geval: meewerken aan innovaties die de CO2-uitstoot verminderen, meewerken aan het oplossen van het energievraagstuk en meewerken aan het milieuvriendelijker maken van kunststoffen.

Vanuit de strategische kaders in het plan kwam BOOM tot een aanpak die zich zowel visueel als voor wat betreft de middeleninzet richt op een jongerendoelgroep met een bredere interesse dan chemie alleen. De campagne presenteert de komende omslag naar groene grondstoffen als een ware revolutie: ‘the switch to green'. Door nu voorop te lopen in deze ontwikkeling, kunnen jongeren gaan voor een mooie carrière vol uitdaging en innovatie. De slogan ‘Switch to green' is tweeledig: het benadrukt de industriële omwenteling die komen gaat en het roept jongeren op te kiezen voor een nieuwe, ‘groene' opleiding. In de campagne-uitingen worden herkenbare gebruiksvoorwerpen van kleur veranderd om die ‘switch' te bekrachtigen: alles is fluorescerend groen.

Met een online campagne werd de doelgroep van diverse kanten gericht benaderd, gebruikmakend van gegevens vanuit Google en Facebook. Door middel van targeting is de major bij een groot potentieel relevante jongeren op het netvlies gebracht. Voorafgaand aan en tijdens de online activiteiten, zijn de online boodschap en de visuele uitingsvormen geoptimaliseerd op basis van de mate van interactie bij doelgroepen.

De afgestemde online inzet en overige wervingsinspanningen hebben geleid tot het realiseren van de doelstelling van Avans voor het eerste jaar: een succesvolle start van de major met voldoende studenten.