Archief

WERVING MET EEN GOUDEN RANDJE

Met name bij het bedrijfsleven in Zuidwest-Nederland bestaat er grote behoefte aan hoogopgeleide maintenance-professionals. Bedrijven zoals Imtech, Enexis, SABIC en Heijmans ondertekenden niet voor niets een convenant dat aan de basis stond van de opleiding International Maintenance Management (IMM). Deze maatschappelijk gezien noodzakelijke opleiding, een samenwerking tussen Avans Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences, werd tijdens de open dagen van de hogescholen gelanceerd. Een promotieteam bracht de opleiding onder de aandacht bij potentiële studenten. Zij deelden gouden kaarten uit voor een glanzende carrière.

De IMM-opleiding leidt studenten op tot professionals voor de maintenance-sector. Zij gaan onderhouds- en beheerprocessen managen van kapitaalgoederen zoals vliegtuigen, schepen, wegen en energiecentrales. IMM is een snijvlakopleiding waarbij bedrijfskunde, technologie en mensgerichte vakken zijn gecombineerd. De opleiding heeft een internationale oriëntatie. Zo zijn de lessen in het Engels en zitten nationale en internationale studenten samen in de klas.

Voor dit project benutte BOOM wederom inzichten uit het BètaMentality-model. Het model gaf sturing aan de boodschappen en tone-of-voice van de te ontwikkelen marketingcommunicatie-acties. Die acties werden afgestemd op een brede doelgroep, waarbij met name aansluiting werd gezocht bij de zogenaamde carrièrebèta. Bewust is er voor gekozen om in eerste instantie potentiële studenten te informeren die niet specifiek de open dag bezochten op een bètalocatie. Juist studenten die zich oriënteren op niet-technische beroepen vormen voor deze opleiding namelijk een nieuw potentieel. Han van Osch van Avans Hogeschool en projectleider IMM, licht toe: “Momenteel missen veel potentiële studenten onze opleiding tijdens hun oriëntatie. En dat is zonde. Door tijdens de open dagen krachtig te communiceren, brengen we de opleiding voor het voetlicht bij een groot potentieel. Dat is nodig, omdat dus ook studenten met een niet-technische achtergrond kunnen instappen”.

Door juist niet de technische kant van de opleiding te benadrukken, maar vooral de aan de opleiding gekoppelde toekomstperspectieven, wordt een bredere groep jongeren geïnteresseerd. Zo biedt IMM kansen om te gaan werken bij grote internationale bedrijven, hebben afgestudeerden nagenoeg een baangarantie, kunnen werkenden rekenen op een goed salaris en krijgen zij verantwoordelijkheden waar ze in andere branches alleen maar van kunnen dromen. Wie kiest voor IMM, stapt dus in een gouden carrière. Dat aspect is dan ook tot thema gemaakt in de campagne tijdens de open dagen van de hogescholen. Daarmee richt de actie zich met name op jongeren die extrinsieke prikkels als salaris en status belangrijk vinden.