Archief

DELTA RICHT ZICH OP BREDER PUBLIEK

Delta Psychiatrisch Centrum heeft een vestiging op de Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid; een centrum voor gezondheid, zorg en lifestyle. Om duidelijk te maken dat een brede doelgroep aan kan kloppen bij deze vestiging, startte er een multimediale campagne.

De kernboodschap in de campagne was: ‘Delta kan je helpen om je beter te voelen'. Delta richtte zich hiermee op een breder publiek dan voorheen. Want voor veel inwoners van Rotterdam en omstreken stond Delta te boek als hulpverlener aan mensen met complexe of chronische psychiatrische problemen. Delta behandelt nu echter ook minder complexe psychische en psychiatrische aandoeningen, om het zorgaanbod completer te maken. Bijvoorbeeld bij mensen die te maken hebben met een depressie, met paniekaanvallen, met rouwverwerkingsproblemen, of met een (lichte) persoonlijkheidsstoornis.

Om de brede doelgroep optimaal te bereiken werd de laagdrempelige boodschap via massamediale communicatiemiddelen verspreid. De campagne is breed uitgezet met onder andere busreclame, abri's, posters, advertenties in dag- en weekbladen en op het internet.

Om de campagne optimaal te laten aansluiten op de doelgroep, is er een pre-test gehouden in verschillende publieke ruimten. De uitingen zijn getoetst op diverse criteria zoals begrijpelijkheid, aansprekendheid, toepasselijkheid, leesbaarheid en vormgeving. Bevindingen uit de pre-test zijn verwerkt in de uiteindelijke campagne, om de effectiviteit van de in te zetten middelen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Delta Psychiatrisch Centrum telt meer dan 1.500 medewerkers die werkzaam zijn binnen dertig vestigingen in het werkgebied Groot-Rijnmond en de Zuid-Hollandse eilanden. Jaarlijks neemt Delta ongeveer 2.100 mensen op en er zijn circa 95.000 poliklinische contacten.